Články - Homeopatie Libor Stránský

homeopatie & radioaktivita - neptunium muriaticum

homeopatický lék  obsahující radiokativní prvek Neptunium a muriatickou složku (rozpuštěné plutonium v kyselině chlorovodíkové)

A Supplement to Clarke's Dictionary of Practical Materia Medica by Peter David Fraser

http://www.hominf.org/remedy/neptun.htm

přeložil :Libor Stránský

homeopatie & členovci...blatta orientalis - šváb obecný

homeopatický lék vyrobený z hmyzu, který je velmi rozšířený, velmi odolný, dokonce i vůči radioaktivnímu záření, všežravec, žijící v podstatě všude-v domácnostech, hotelích ,ubytovnách , v půdě ,ve stromech i ve vodě, schopen vydávat zvuky ,jedinci se dorůstají  velikosti až 10 cm, samci jsou okřídlení; článek obsahuje překlad proovingu Blatta orientalis od Dr.Munjala Thakara a rubriky z repertoria R.Murphyho

Úspěšná homeopatická léčba HIV/AIDS – Peter Chappell

Dovoluji si váženého čtenáře pozvat ku přečtení  článku, jenž ač je staršího data,tak je  stále velmi aktuální,  na stránkách níže uvedených. Obsahem textu je rozhovor s P.Chappellem, anglickým homeopatem, jehož jsem měl to štěstí potkat na Letní homeopatické škole. Bližší informace , jež jsou nastíněny v textu, lze nalézt v publikaci Druhé simillimum, vydané nakladatelstvím Alternativa 2006 

http://www.osud.cz/uspesna-homeopaticka-lecba-hivaids-peter-chappell

 

HOMEOPATIE & ROSTLINY - NERIUM OLEANDER - bobkovnice obecná, oleandr obecný

homeopatie a rostlina, která zkrášluje mnohé zahrady ,svými barevnými variacemi, které jistě potěší každé oko; samotné využití této rostliny, stromu, v homeopatii sahá již do samotných počátků vzniku homeopatie;  velký mistr S.Hahneman, lékař který popsal homeopatii jako metodu léčby , vypracoval obraz  oleandru ve své knize Materie Medica Pura; v mladších materiích medicách není tento lék příliš zmiňován a otázkou je proč...a i proto se již těším na prooving..případní zájemci samozřejmě mají dveře otevřené...v textu článku uvádím některé symptomy léku Nerium Oleander, popsané v různých repertoriích, jež jsou vždy jakousi syntézou více materií medic

 

HOMEOPATIE & HOUBY.....AGARICUS MUSCARIUS - muchomůrka červená

homeopatický lék pocházející z říše hub, majících halucinogenní účinky.

FALCO PEREGRINUS

William Butler Yeats - The Second Coming
(Překlad Libor Stránský)

KROUŽENÍM A KROUŽENÍM V ROZŠIŘUJÍCÍ SE SPIRÁLE

SOKOL NEMŮŽE POSLECHNOUT SOKOLNÍKA

POTŘEBY SE ODLUČUJÍ; STŘED  POZBÝVÁ SVOU PLATNOST

BAŽINA CHAOSU JE PROPUŠTĚNA NAD SVĚTEM

ČAS POTLAČENÉHO VZNEŠENÉHO PŮVODU  JE OSVOBOZEN

OBŘAD NAIVITY JE PŘEMOŽEN

ZÍSKÁNÍ PŘEVAHY RYZÍHO PŘESVĚDČENÍ, CHVÍLÍ NEJHORŠÍHO  ZLA

JSOU NEJVYŠŠÍ MÍROU SOUCITU  HLOUBKY SRDCE

………

VIDEO

HOMEOPATIE & MEDICÍNA...

UPOZORNĚNÍ - uvedené medicínské pojmy a homeopatické rubriky by neměly být jakousi zkratkou k (v)  homeopatické léčbě, nýbrž by měly vést k zamyšlení a k popřípadnému využití v komplexnosti homeopatické léčby

ERGOTISMUS

– chronická otrava námel.alkaloidy obsažených v potravinách ; duševní symptomy s poruchami prokrvení (Ruce , prsty,černání –sol-n.sul-ac.tarent.vip.), dříve užívaný název ohen sv.antonína

TOXICITA, NÁMEL, zneužití: chin. lach. nux-v. sec. sol-n.

HOMEOPATIE & VESMÍR...POSITRONIUM

Positronium - lék  využívaný k homeopatické léčbě chronických i akutních onemocnění.

 

 

 

HOMEOPATIE & ČLENOVCI...Limulus cyclops - ostrorep americký

Mořský členovec, jenž je velmi zajímavým z pohledu homeopatie, už jen tím, že jeho krev neobsahuje jako nejdůležitější prvek železo (Fe), nýbrž měď  (Cu). O tomto léku lze získat informace minimálně od čtyř autorů z dostupné literatury. Prvním z nich je  Dr.Massimo Mangialavori, jenž jej popisuje ve svých skriptech "Setrvávají v bezpečném prostředí : Léky z moře", dalším je J.H.Clarcke (Materie medica, volume II), dalším jsou W.Boericke + O.E.Boericke a jejich Materie medica a posledním je Hering, jenž provedl první prooving.

Syndikovat obsah