HOMEOPATIE & HOUBY.....AGARICUS MUSCARIUS - muchomůrka červená

homeopatický lék pocházející z říše hub, majících halucinogenní účinky.

 

 

 

 

 

obrázek převzat z keraspa.com

říše  FUNGI- houby 

třída  AGARICOMYCETES- stopkovýtrusé

řád AGARICALES - pečárkotvaré

čeleď  AMANITACEAE- muchomůrkovité

 

-zdroj - Homeopatic Medical Repertory, R. Murphy, Translation, Alternativa, spol. s r.o., Praha 1999

Bludy

DÍRA, malá, jeví se jako strašná propast: agar.

DUCHY, strašidla, zjevení, vidí:

DŮSTOJNÍK, zeje: agar. bell. cann-i. čupr. cupr-ac.

FANTAZIE, iluze, (viz Představy):

HLASY, slyší:

HOUBA, myslí, že mu bylo poručeno, aby padl na kolena, doznal své hříchy a vyvrhl si střeva u:agar.

KONČETINY,nejsou jeho vlastní: agar. bapt. coll. ign. op.

LIDI,

konverzuje, s nepřítomnými: agar. aur. bell. calc.crot-c. dig. hyos. lach. op. stram. thuj. verat.

MALÉ, tělo, údy: agar. cact. calc. carb-v. croc. glon. kreos. tab. tarent.

věci se zmenšují se: agar. cact. camph. carb-v. nit-ac.plat. stram. tab.

MENŠÍ, pocit, že je: acon. agar. alum-sil. calc. carb-v. hydrog. sabad. tarent.

MRTVÉ osoby, vidí:

MRTVÉ tělo nepřítomného známého, sestra: agar.

NADPOZEMSKÝ, kontrola, je pod: agar. anac. lach. naja op. plat. thuj.

NOHY, nepatří k ní: agar. bapt. op. sumb.

PAŽE, nepatří k ní: agar. bapt.

PEKLO, je u bran pekelných a musí se vyznat ze svých hříchů: agar.

POMSTYCHTIVÉ: agar anac.

POSTAVY, vidí:

ROZMĚRY věcí, narušené: agar. calc. CANN-I. cann-s. onos. plat. stram.

zvětšené: agar. arg-n. atro. bov. cann-i. gels. glon.hyos. op. par.

SLUCHOVÉ:

SVĚTLO,nehmotný, zeje: agar. asar. cann-i. coff. croc. dig.lact. lac-c. mez. op. phos. stict. stram. thuj. valer. zinc.

VODA:lžíce vody, zdá se jako jezero: agar.

VÝZNAČNÁ, osoba, je: aeth. agar. alum. bell. cann-i. čupr. glon. hyos. lach. lyc. lyss. phos. PLAT. stram.SULPH. verat.

VZNÁŠÍ SE ve vzduchu:

ZMENŠENÍ: tělo, celé, je: agar.

ZVĚTŠENÍ: předměty jsou: acon. agar. anh. arg-n. atro. bov. CANN-I. gels. glon. hyos. op. par.

vzdálenosti jsou: acon. agar. arg-n. atro. bov. camph.CANN-I. cann-s. gels. glon. hydrog. hyos. nux-m.op. par. stann.

ŽFVE: absin. acon. agar. ambr. bell. calc. cann-i. dub. ether hyos. chám. kali-c. lach. lyc. op. phos. plb. puls. rhus-t. scop. spong. stram. sulph. verat.

 

Mysl

AFÁZIE, (viz Řeč):

zapomíná slova při hovoru, slova hledá:

ALKOHOLISMUS, dipsománie, (viz Delirium tremens):

BITVY, válka, mluví o: agar. bell. hyos.

BLÁZNIVÉ chování:

CITLIVÝ

děti:

hluk, mluvení, při: agar. am-c. cact. cocc. coff. con.ign. ZINC.

ocet, zápach, na: agar.

DAREBNÝ: agar. aloe ANAC. arn. ars. bar-c. bufocalc.calc-ar. CANN-I. cann-s. čupr. hyos. lach. merc.NUX-V. puls. spong. STANN. stram. TARENT. verat.

DELIRIUM tremens, mania-a-potu (viz Alkoholismus):

DELIRIUM, obecně, (viz Bludy, kap.):

bláznivý, hloupý: acon. aeth. agar. bell. calc-sil. cic.HYOS. merc. op. stram. sulph.

bolest hlavy, během:

cukání, s: acon. agar.

dovádí s dětmi: agar.

exaltace síly, s: agar. aur. hyos. sec. stram.

hlučné: agar. bell. camph. hyos. STRAM. verat.

horečka, během:

hovorný, výřečný:

kruté: agar. bapt. bell. hyos. stram.

maniakální:

mumlá:

náboženské: agar. alco. aur. lach. VERAT.

nepoznává nikoho: agar. AIL. bell. calad. hyos. merc.nux-v. op. stram. tab. verat.

nepoznává své příbuzné, hází víno a léky naošetřovatelku: agar.

odmítá brát léky: agar-pr. lach.

opilý, jako by byl: agar. am-c. carb-an. cori-r. chin-s.vip.

pláč: acon. agar. agar-pr. atro. bell. canth. caust. Čina.crot-h. čupr. cupr-ac. dat-m. ferr-p. chin-s. merc

postel, uniká, vyskakuje náhle z:

prudké:

sopor, s:

tiché: agar. sec.

veselý: agar. ant-t. aur. bell. cann-s. con. hyos. lact.stram. verat. střídá se s melancholií: agar.

vyčerpání, s: agar. ail. am-c. bapt. dor. hyos. lyc.

zpěv: agar. cic. lact. stram.

zuřivé:

DEMENCE, bláznivost, (viz Šílenství, Mánie,

Schizofrenie):

paretická:

DEPRESE, smutek, (viz Zoufalství):

bolest hlavy, během:

maličkosti, kvůli: agar. bar-ac. bar-c. cocc. dig.graph. mez. saroth.

masturbace, z:

námaha, po: agar. ars. calc. coca hypoth.

odpoledne: zlepš.: agar. cann-s.

poluce, ze sexuální:

ráno:

sexuální excesy, z:

sex, po:

večer:

DESTRUKTIVNÍ chování:

DĚTINSKÉ chování:

DIVOKOST, (viz Hyperaktivní): konvulze, před: agar-st.

DOTEK, odpor k:

DŮM, zlepš.: agar. cycl. ign.

EGOISTICKÝ, povýšený:

vypráví o svých úspěších: agar.

EXTÁZE, (viz Blažený, Klid):

FANTAZIE, představy

exaltace:

           nespavost, s

           noc:

           večer: postel, v:

FRIVOLNÍ chování: agar. apis arn. bar-c. bell. calad.con. lach. MERC. par. puls. sil. spong. sulph.

GESTA, bezděčné pohyby rukama: vypouští míč, jako by: agar. stram.

podivné polohy a pozice: agar. agar-ph.

           hlavy: agar. sulph.

prudká: agar. bell. camph. cic-m. hep. hyos. kali-br.plb. stram.

uchopit, snaží se dosáhnout na něco:

popotahuje za přikrývku:

GRIMASY, dělá: agar. ars. bell. care. cic. čina coloc. čupr gels. hell. hyos. ign. merc. nux-m. olnd. pall. plat. stram verat-v.

HÁDAVÝ:

HÁZÍ hází věci, na osoby: agar. bell. lil-t. lyss. staph. tub.

HODOVÁNÍ: agar. ambr. ang. ant-c. ip. kali-c. lach. med. nat-c. nux-v. sel. sulph.

HOVOR,

jiných zhorš.:

neschopen hovoru, nechce mluvit:

pomalu se učí mluvit:

HROZÍ: agar. ANAC. ars. caust. hep. choco. LACH.lyss. STRAM. TARENT. tub. valer.

HVÍZDÁNÍ: agar. bell. calc. cann-i. cann-s. caps. carb-an.carb-s. croc. lachn. lach. lyc. merc-i-f. plat. stram. sulph.

HYSTERICKÉ chování:

sexuální excesy, po: agar. anac. eon. lach. ph-ac. sep.

CHAOTICKÝ: agar. am-c. anac. ars bell. bov. kali-c.mag-m. merc. mez. nat-c. phos. ph-ac rhod. Scorp.seneg. thuj. zinc.

CHYBY, obecně

hovor, v:

          nespavost, po: agar. cocc.

          zhorš. po námaze: agar.

psaní, v:

          hláskování, v:

slova, používá nesprávná:

IDIOCIE:

IMBECILITA:

IEKOT, vřískání, křičení:

spánek, během:

KATALEPSIE:

LEKAVÝ, trhá sebou:

elektrický proud, jako by: agar. cann-s. euph. kiss.phos.

snadno:

spánek, usínání, při:

večer: cukání nebo škubání, ustávají při usínání: agar.hell.

LENOST, netečnost: agar. agar-cit........

jídlo, po:

večer:

večeře, po:

LHOSTEJNOST, apatická:

obchodní záležitosti, vůči:

práce, s odporem k:

všechno, k:

LÍBÁ každého: agar. caps. croc. hyos. kreos. man. phos. plat. stram. verat.

ruce svých společníků: agar. anac.

MALIČKOSTI, zdají se důležité, všechny: agar.

MÁNIE, obecně: zuřivost, s:

MANlODEPRESÍVNÍ: agar. anac. arg-m. aur. bell.CARC coff. con. cyt-1. hyos. křes. LACH. MED.nat-s. psor. STAPH. stram. sulfa.

MILOSTNÉ chování, (viz Sexuální chování):

MLUVENÍ, obecně

nadměrné, hovornost:

            nedůležité záležitosti, o: agar. cimic. lach. meph. par. stram.

            neodpovídá na otázky, během níž: agar.

            skáče rychle z předmětu na předmět:

nepříjemné věci, válka, o: agar. bell. hyos.

           verše, v, recituje verše: agar. ant-c. lach. stram

MLUVÍ válka, o: agar. bell. hyos.

MNOHOČETNÉ poruchy osobnosti, (viz Šílenství,

Schizofrenie):

 identita, důstojník, zeje: agar. bell. cann-i. čupr. cupr-ac.

velká osobnost, je:

kontrola, je pod nadlidskou: agar. anac. lach. naja

op. plat. thuj.

MORFIUM, závislost na, (viz Toxicita, kap.):

MYŠLENKY, obecně

proud, příval:

        nespavost, z:

        noc:

        večer: postel, v:

NÁLADY, obecně

proměnlivá:

NÁMAHA, duševní zhorš., (viz Generálie):

NÁPADY, obecně

hojnost:

          večer: postel, v:

NÁSILNÉ chování:

činy násilné, zuřivost, vedoucí k:

NEBOJÁCNÝ, (viz Statečný): agar. bell. coca cocaine.cod. OP. sil.

NEKLID, (viz Uspěchaný, Netrpělivý):

vnitřní:

NEMOTORNÝ, duševně, (viz Generálie):

upouští věci:

NEOPATRNÝ:

NEPOHODLÍ:

NEROZHODNOST:

NESPOKOJENÝ, rozladěný, (viz Smutek):

NESTÁLOST:

NETRPĚLIVOST, (viz Uspěchaný, Neklid):

NEPOZNÁVÁ své příbuzné:

OBCHODY, obecně, (viz Práce) averze k:

ODDĚLENÝ, cítí jako by byl: agar. anac. arg-n. calc-p.cocc. daph. dulc. hyper.psor. sabin. sep. thuj. trii. verat.

ODHALUJE tajemství: agar. alco. hyos.

OBJÍMÁ společníky: agar. phos. plat. puls.

ODPOVÍDÁ, obecně

jednoslabičně, (viz Řeč):

odmítá:

odpor k:

             , zpívá, mluví, neodpovídá na otázky: agar.

ODVAHA:

OMRÁČENÍ, duševní, (viz Otupělost):

probuzení, při: agar. am-c. hyos. chel. nat-c. phos.tarent.

OPILÝ, pocit, jako by byl:

OSLOVENÝ, nechce být:

OTRAVUJE každého se svými obtížemi: agar. anac. arg-n.ARS. calc. calc-p. chám. lach. NIT-AC.psor ZINC.

PAMĚŤ, obecně,

aktivní:

slabá:

PESIMISTICKÝ: agar-t. ARS. AUR. bar-c. calc. caust.cecr. halo. hyos. lach. NIT-AC. nux-v. pers.psor. sep.stann. vip-a.

PLÁČ, naříkání střídá se s smíchem:

PLÁNY,

pomstychtivé: agar. anac. lach.

smělé: agar.

POBÍHÁ:

nebezpečná místa, na velice: agar.

PODRÁŽDĚNOST, obecně:

sex, po:

PORANIT SE, šílenství, způsobující, že se sám: agar. lyss.

POVĚRČIVÝ: agar. ARG-N. ars. bell. con. med. op.rhus-t. stram. syph. zinc.

PRÁCE, obecně

nemožná:

odpor k duševní práci:

onemocnění z duševní práce:

zlepš , práce nebo rozptýlení:

PŘEDPOVÍDÁNÍ: acon. agar. anh. ant-c. camph. con.LACH. med. nux-m. stram.

RADOSTNÉ pocity štěstí:

bláznivé, a:

střídá se s smutkem:

REZIGNACE: agar. agn. alum. anh. AUR. bry. Hydros.chin-b. lyc nat-m. nit-ac. PH-AC. pic-ac. staph. Sulph.tab. tub.

ROZHAZUJE peníze: agar. alum. bell. calc. caust con.hep. LACH. lyc. MERC. nux-v. stram. sulph syph.verat.

ROZJAŘENOST:

ROZMARNOST:

ROZMARNÉ chování:

ROZMĚRY, nesprávně posuzuje (viz Chyby): agar.carb-v. phys. plat. staph. stram.

ROZRUŠENÝ, vzrušivý:

onemocnění z emocionálního:

ROZTRŽITÝ, duchem nepřitomný:

ŘEČ, obecně, (viz Mysl, Mluvení nebo Ústa, kap.):

nesouvislá:

pomalá:

přerývaná: agar. bov. caust. mygal.

váhavá:

veselá: agar. ether mur-ac.

zabíhavá:

zapomíná slova při hovoru, slova loví (viz Afázie):

zdvořilá: agar.

SEBELÍTOST: agar. ars. AUR. CALC. care. hydrog.lyc. nit-ac. PULS. scorp. staph.

SEN, jako by v:

SEXUÁLNÍ chování, (viz Žena a Muž, kap.)

excesy, duševní symptomy z:

lascivita, chtivý:

nymfománie, ženy:

SEDĚT, sklon k:

SKÁKÁNÍ, chování, náhlé hnutí mysli skočit: agar. aur. croc. stram. tarent.

SMĚLOST: agar. arn. op. staph.

SMÍCH, obecně:

bezděčný:

                  , páteř, z tlaku na: agar.

                 , zívání, po: agar

hlasitý: agar. BELL. cann-s. croc. hydr-ac. hyos. op.stram.

postel, v: agar.

zimnice, během: agar. calc.

SOBECKOST: agar. ARS. asaf. crot-t. hydrog. choco.ign. med. mosch.puls. pyrus scorp. sil. sulph. valer.

SOCIÁLNÍ postavení, úzkost o:

SOUSTŘEDĚNÍ, obecně

obtížné:

studium, čtení, při:

SPOLEČENSKÝ: agar. alco. hyos. lach. med. nux-v.Phos. puls. stann.

SPOLEČNOST, obecně

odpor k:

touha po:

              , sám, kdyžje, zhorš.:

STATEČNÝ:

STÍSNĚNÝ, mrzutý:

STRACH obecně, fobie:

duchové, z:

dušení, z: noc

choroba, z hrozící:

neštěstí, z:

rakovina, z:

šílenství, z:

vyrušován, že bude: agar.

záchvat, že bude mít:

zlo, z:

ŠÍLENSTVÍ, nepříčetnost, obecně:

opilý, jako by byl: agar. oena.

síla, stupňující se: agar. bell. canth. cori-r. hyos. op.plb. stram. TARENT.

stydlivý: agar.

zhoubné: agar. cann-s. čupr. lyc.

TANEC, chování:

groteskní: agar. cic. hyos. tarent.

TÁZAVÝ: agar. aur. hyos. choco. lach. laur. lyc. puls. sep.sulph. verat.

TREST, onemocnění po, (viz Ponížení): agar. anac.CARC. coloc. chám. ign. lyc. nat-m. STAPH.

TRHÁ věci:

TUPOST, duševní:

děti:

duševní námaha, z:

TVRDOHLAVÝ, paličatý:

UČEBNÍ handicapy, studium, čtení, učí se s obtížemi (vizChyby):

UČÍ SE, špatně:

ÚLEK, onemocnění z:

URAŽENÝ, snadno:

UTÉCI, pokouší se:

ÚZKOST, obecně:

budoucnost, kvůli:

dýchání, při zhluboka zlepš.: agar. caps. rhus-t.

hluk, z: agar. alum. aur. bar-c. caps. caust. chel. nat-c.petr phos. puls. SIL.

hypochondrická:

nemoce, kvůli:

prsty nebo ruce, způsobená brněním v, u myelitidy: agar. phos. verat.

tuberkulóza, u: agar. chin-a.

zdraví, kvůli:

VERSE, skládá poezii: agar. am-c. ant-c. cann-i. carb-v.coff. hyos. chin. lach. lyc. nat-m. staph. stram. thea.

VESELÝ:

bláznivě: acon. agar. bell. calc. carb-v. merc. par.seneg.

VTIPKOVANÍ, žertování:

pohrává si se vším: agar. alum. con.

VŮLE, obecně

aktivní, sebenepatrnější zdá se mít mocný efekt: agar.

VYČERPÁNÍ, duševní:

VÝČITKY, onemocnění z, (viz Zneužití, Ponížení):

VYRUŠOVÁNÍ, averze k:

VÝSTŘEDNÍ chování: vrtochy, při: agar. apoc. arg-n. glon. lact. pall. Plat.verat-v.

VÝVOJ, zastavený: aeth. agar. BAR-C. calc. calc-calc-p. care. čupr. des-ac. nat-m. phos. sil. vip.

VZDÁLENOST, nepřesně odhaduje, (viz Chyby):

VZDYCHÁNÍ, emocionální, (viz Dýchání, kap.):

WORKOHOLIK, posedlost, přepracovává se:

ZABÍT, impulz nebo touha:

ZAMRAČENÝ:

ZÁRMUTEK, pocit:

ZÁŠŤ, pocity, (viz Zlomyslný):

pomsta, zášť a: agar. aloe am-c. am-m. ANAC. aur.calc. cic. fl-ac. hep. hydr. LACH. led. mang. mygal.NAT-M. nit-ac. ph-ac.

ZBABĚLOST, (viz Sebedůvěra, chybí):

děti, u:

ZLOMYSLNÝ:

ZLOST, obecně:

onemocnění po zlosti:

rozčilení, z:

ZMATEK, zmatenost duševní:

čtení, při:

chůze, při:

               , vzduch venku, na:

              , zlepš.: agar. ferr-p. sulph.

jídlo, po:

         ,zlepš.:

nesení těžkých nákladů, při: agar.

opilý, jako by byl:

ZNETVOŘIT tělo, sklon: agar. ars. bell. hyos. staph.stram. tub.

ZOUFALÉ pocity, (viz Smutek):

zuřivost, hraničící s: agar. anac. aur. nit-ac. sep stnph.

ZPĚV, obecně:

bujarý, radostný: agar. hydrog. hyos. nat-m. op

střídá se se rozčilením: agar. croc.

ZRÁDNÝ:

ZTRÁTA ODVAHY:

ZUŘIVOST, pocit, vztek, (viz Násilné):

opilost, během: agar.

prudká:

stálá: agar. verat.

střídá se snáboženským rozrušením: agar.

zlomyslná: agar.