homeopatie & členovci...blatta orientalis - šváb obecný

homeopatický lék vyrobený z hmyzu, který je velmi rozšířený, velmi odolný, dokonce i vůči radioaktivnímu záření, všežravec, žijící v podstatě všude-v domácnostech, hotelích ,ubytovnách , v půdě ,ve stromech i ve vodě, schopen vydávat zvuky ,jedinci se dorůstají  velikosti až 10 cm, samci jsou okřídlení; článek obsahuje překlad proovingu Blatta orientalis od Dr.Munjala Thakara a rubriky z repertoria R.Murphyho

 

 

 

obrázek převzatý z : zoology.fns.uniba.sk

(přeložil Libor Stránský, zdroj : http://www.hominf.org/blatta/blatfr.htm)

 

BLATTA ORIENTALIS – ŠVÁB OBECNÝ

 

The Homœopathic Proving by DR.MUNJAL THAKAR ,Classical Homeopath ,Materia Medica

 

říše ANIMALIA- živočichové

kmen ARTHROPODA- členovci

třída INSECTA - hmyz

řád DICTYOPTERA

čeleď BLATTIDAE – švábovití

MYSL

Ochromení , znecitlivění, prokřehnutí – lhostejnost, apatie, netečnost,  až rozsahu necitlivosti, zatvrzelosti, krutosti, bezcitnosti . Ochromený – nepocit´ování obvyklé úzkosti, stresu, znepokojení. Chladnost v  postoji, názoru – oddělený, nezaujatý . Nedostatek obvyklé podrážděnosti, vznětlivosti, přecitlivělosti. Otupené emoce. Žádné emocionální reakce. Objektivní – nezaujatý . Přijímá věci  chladným, citově nezabarveným  sofistikovaným způsobem. Velmi systematický, organizovaný.  Stěží jakékoli emoce ve tváři. Jeho jednání je podobné jednání manažera.

 Žádné city k rodině nebo milovaným osobám. Nic necítí během poslouchání hudby – ochromený. Nedostatek citlivosti. Neovlivněný smutnými příběhy nebo událostmi. Nedostatek vnímavosti nebo nesoucitný,lhostejný , bez pochopení směrem k utrpení, bolesti milovaných osob .

Hrubý, drzý, sprostý a tvrdý, krutý, příkrý k rodinným členům (matce)

Směje se nad ztrátou cenných šperků,  netrápí se tím.

Vyžaduje nádherné – dobré oblečení. Chce vypadat dobře.

Žárlivý, závistivý, podezřívavý – porovnává svůj majetek, bohatství s těmi ,kdo jsou jeho přátele. Závidí a nepřeje bohatství druhým.

Touží po ocenění, souhlasu a pochvale až velebení.

Přeje si být impozantní známou osobností a mít postavení. Silná touha po pozornosti. Potřeba vybudování a potvrzení vlastní identity, potřeba uznání, rozpoznání.

Pohrdavý a závistivý k lidem obecně ctěným, uctívaným (Plat.) nebo k těm , které ona sama obdivuje, chce. Soupeří s lidmi, které ctí,  touží být s nimi v rovnocenném vztahu a mít jejich pozornost a uznání.

Chová se protikladně, tvrdohlavě, aby měl pozornost.

Zbožňuje, koří se a obdivuje se lidem se sociálním postavením.

Pracovitý, podnikavý a ambiciozní.

Náhlé sexuální rozrušení s vulgární mluvou následované s pocitem výčitky svědomí a pocitem viny. Pocity vlastní špinavosti, nízkosti , když nekontroluje své sexuální touhy. Pocit´ování sebe sama jako zvířete – velmi podřadný a obyčejný, bídný.Morbidní sexuální touhy s pocity ,jako by již měl sex a cítění ejakulace v uretrální oblasti.

Mravní odsouzení sebe sama se střídá se sexuálním vzrušením a s lascivní mluvou.Obava ze ztráty kontroly nad vlastními sexuálními impulzy. Obscénní řeč. „ Jako by ve mne byl někdo, nad kým nemám kontrolu“. Prudké sexuální vzrušení a zoufalá potřeba, beznaděj. Potlačuje vlastní sexuální touhy bez pocity viny.

Vnímá se jako bídný, mizerný a nekonající správně , když používá své příbuzné k upřednostňování sebe sama bezcitným způsobem.

Hrozná, hrůzostrašná podrážděnost. Podrážděnost pocit´ována v hlavě. Podrážděnost bez přiměřené příčiny. Podrážděnost, když je dotazován. Chce být zanechán osamotě. Averze k odpovídání. Podrážděnost ,jakoby hlava měla puknout, roztrhnout se. Odpovídá stroze, úsečně, takovým způsobem ,aby zbavil jiné osoby odvahy se ho dotazovat na cokoli. Zamlklý, zachmuřený,uzavřený, averze k mluvení.

Nemůže odejít od čehokoli nevyřešeného, musí to dokončit.

NOS

Ucpaná u kořene nosu levá nosní dírka sdružená s kongescí levé strany hrdla. Pocity píchání v levé nosní dírce. Postnatální výtok pouze z levé nosní dírky, mající chut´ hnisu. Nažloutlý výtok z nosu s prudkým pálením v obou očích a bolest hlavy. Ucpaná pravá nosní dírka. Kašel a podráždění až zánět hrdla, následované pálením v pravé nosní dírce spojené s kýcháním. Lechtání vnose s kýcháním.Časté kýchání večer.Kýchání s touhou po ovívání.

Bolestivé dutiny s horečkou.

DÝCHÁNÍ A KAŠEL

Ztížené dýchání každou noc sdružené se symptomy nosu.Pocity jakoby těžkého závaží na hrudi, prsou.

< mluvení, noc (10.30pm)- ale ne během spánku; ráno po vstávání po 10-15 minutách. Nemůže dokončit větu kvůli ztíženému dýchání. Pocit, jakoby dýchal z trachey a ne ze svých plic. Pocit stažení ve sternu každou noc.Nedostatečný nádech , jakoby se plíce dostatečně nerozpínaly.

Krátký suchý kašel.

OČI

Symptomy očí spojené se symptomy nosu. Prudké pálení v obou očích . Tupá žhavá bolest a palčivost < jízda, foukání větru. Pálení v pravém oku s pálením v pravé nosní dírce, přichází náhle; musí zavřít oči s menší úlevou, zlepšuje omývání tekoucí vodou; zhoršuje slunce – musí zavřít oči na slunci (fotofobie). Pálení v očích začíná náhle a v obou současně. Pálení od rána do odpoledne.Strašná fotofobie, nesnášenlivost prudkého slunečního světla (ne horka), musí zavřít oči.. Discomfort s kontaktními čočkami.

ŽENA - POHLAVNÍ SYSTÉM

Pocit znečištění sebe sama před mense. Averze ke společnosti a aversek mluvení. Bolesti hlavy před mense. Bolest hlavy nad obočím, jako sinusitida < konverzace a lehé > čajem. Bolest hlavy během mense. Mense profuzní.,hojná, vydatná. Mense vodnatá, jako by pár kapek krve rozpuštěné ve vodě. Menses prolongovaná. Zpožděná mense. Levá nosní dírka ucpaná v kořeni nosu se zánětem hrdla < ráno. Bělavý vodový nosní výtok , bělavý. Postnazální výtok s chutí hnisu a pouze v levo. Nažloutlý výtok. Pustulární akné před mense.

ÚSTA

Žlutý špinavý povlak na jazyku, pocit´uje , jako by se smýval. Sputum špinavě žluté.

OBLIČEJ

Pustulární akné a zanícené, zarudlé ,  zanechává jizvy před mense.

HRDLO

Lechtání v hrdle s touhou jej ukončit kašlem. Kašel s touhou vyčistit hrdlo.

BŘICHO A RECTUM / STOLICE

Tíha, tíseň, nižší část břicha s zlatulencí, bezbolestná. Nechutné říhání. Nutkání na stolici náhlé a prudké. Potřeba na stolici se vrací během minut  po té, co bylo potřeba na stolici uspokojena.

SPÁNEK

Neklid, mění místa mezi 3-4am.Narušený. Je schopen době spát pouze mezi 6- 6.30 am. Přerušovaný spánek. Obtížné probouzení ,ráno. Ospalý ve dne , nespavost v noci. Ačkoli je unavený, nemůže usnout. Pocit neodpočinutí během vstávání. Ve snech je okouzlen koláči a pečivem .

JÍDLO : HLAD, TOUŽÍ PO, AVERZE K , CITLIVOST

Touží po těstovinách , pečivu. Ve snech je fascinován koláči a pečivem, těstovinami.Touží po něčem přírodním – ovoce (jakékoli). Touží po zdravém jídle. Nesnáší mastné bohaté jídlo. Žízeň zvětšená, vstává v noci,aby se napil vody. Žíznivý v noci před ulehnutím. Pocity hladu, jakoby byl žaludek zcela prázdný – pocit, že musí něco sníst. Pocit hladu mezi 11.30-12 odpoledne. Hlad odchází po 20-30 minutách a po malém množství jídla.

POKOŽKA

Erupce se svěděním podél dermatosu (podobně jako Herpes Zoster) mezi pupkem a mečovitým výběžkem sterna. Erupce na pravé straně břicha, jako od pokousání moskytem. Erupce na levém ukazováčku a prostředníčku, dorsálně. Erupce se objevují po svědění. Erupce podobné kopřivce – jakoby pokousání od mravence; tmavý červený erytematozní. Svědění příjemné a > poškrábání ; < ráno při vstávání. Erupce podél dolního okraje dolní čelisti, červené pruhy jako po škrábání.Erupce se objevují po pálení a bolestivosti následované svěděním. Vředy , nežity, furunkly pravého týla bez výtoku a s mírným svěděním < silný tlak a česání.

KONČETINY

Bolestivost kotníků. Hluboká bolest v kostech – jako po nárazu nebo po bití nebo jako po dlouhém procházení (bolest podobná traumatu). Bolest zhoršená chůzí; pohybem kotníku; protahováním skloubení; chůzí do schodů; plantární flexí. Ztuhlost levého metakarpálního skloubení ukazováčku, díky tomu omezenost pohybu – předchází snění o těchto potížích.

 

Zdroj – Homeopathic Medical Repertory,R. Murphy, Translation Alternativa, spol s r.o. , Praha 1999, překlad Mgr.L.Ničková

 

Bolesti hlavy

Pronikavá bolest,spánky

Břicho

Ascites tekutina(blatta-a)

Dýchání

Dýchání,obtížné

Generálie

Prach<

Slabost,pocit,chůze do schodů,z

Horečky

Tuberkulóza,infekce

Hrudník

Bolest,vpravo

Chodidla

Bolest,chodidla

Bolest,prsty u nohou,malíček

Choroby

Ascites,vodnatelnost(blatta-a)

Astma

Astma,průduškový katar,s

Bronchitida,průdušky

Obezita

Tuberkulóza,plíce

Kašel

Starší lidé

Konstituce

Astmatická konstituce

Obezita

Starší lidé,astma

Mysl

Lenost,netečnost(blata-a)

Úzkost,zdraví,kvůli

Nohy

Bolest,dolní část

Křeče,dolní

Obličej

Žlutý

Plíce

Astma

Astma

Astma,hornické astma, z uhelného prachu, (viz prach): blatta card-m. nat-a. sil. sulph. 

Astma,prach, z vdechování: blatta. brom. ictod. ip. kali-c. poth. pot-a. sil

Astma,průduškový katar,s

Bronchitida,infekce

Expektorace,obecně

Expektorace,hojná

 Expektorace,hustá

Expektorace,purulentní(hnisavá)

Expektorace,žlutá

Plíce,léky

Slabé plíce

Tuberkulóza,infekce

Počasí

Vlhké počasí<

Spánek

Zívání,časté(blatta-a)

Toxicita 

Prach, zhorš.: blatta. brom. lyss. poth. sil.

Záda

Tepavá bolest, vpravo: asaf. bar-c. bell. benz-ac. blatta dios. lyc. merc-i-f