FALCO PEREGRINUS

William Butler Yeats - The Second Coming
(Překlad Libor Stránský)

KROUŽENÍM A KROUŽENÍM V ROZŠIŘUJÍCÍ SE SPIRÁLE

SOKOL NEMŮŽE POSLECHNOUT SOKOLNÍKA

POTŘEBY SE ODLUČUJÍ; STŘED  POZBÝVÁ SVOU PLATNOST

BAŽINA CHAOSU JE PROPUŠTĚNA NAD SVĚTEM

ČAS POTLAČENÉHO VZNEŠENÉHO PŮVODU  JE OSVOBOZEN

OBŘAD NAIVITY JE PŘEMOŽEN

ZÍSKÁNÍ PŘEVAHY RYZÍHO PŘESVĚDČENÍ, CHVÍLÍ NEJHORŠÍHO  ZLA

JSOU NEJVYŠŠÍ MÍROU SOUCITU  HLOUBKY SRDCE

………

BEZE VŠÍ POCHYBY KOUSKA ZJEVENÍ JE NABLÍZKU

BEZE VŠÍ POCHYBY DOSPĚNÍ K POMOCI

BLÍŽÍCÍ SE VĚKU DRUHÉHO ČLOVĚKA ! PŘÍKRÁ JSOU TA SLOVA PŘÍČINY

PŘI NESPOČETNÉ MODLE NEDOSAŽITELNÉ ŽIVOSTI SVĚTA

ÚTRAPY MÝCH OČÍ: PROMARNĚNÁ ZASLOUŽENÁ ODMĚNA PÍSKU

KOSTÝM SPOLEČENSKÉ POZORUHODNOSTÍ LODI CHRÁMU A ZDROJ LOKAJE

UPŘENÝ POHLED PRÁZDNOTY A NEMILOSRDNÝ JAKO SLUNCE

DOVOLÁVAJÍCÍ SE SVÉ ROZVÁŽNOSTI STEHNA, NAPROTI TOMU VŠEMU TADY KOLEM  

ZACHMUŘENÉ TROUBENÍ ROZHOŘČENÉ PUSTINY PATRONŮ

ZASLEPENOST PŘESTÁVÁ JEŠTĚ JEDNOU ALE TOUTO DOBOU JÁ VÍM

DVACET STALETÍ  BEZCITNÉHO DNE

BYLI PRONÁSLEDOVÁNÍ PŘÍZRAKEM KOLÉBÁNÍ HRABICE KOSY

A KOLIKÁTÁ ŠELMA VE SVÉ VĚCI PŘÍTOMNOSTI OBELSTÍ NAKONEC

HRBÍCÍ SE ZA ÚČELEM ZROZENÍ SE V BETLÉMĚ

 

obrázek převzat z birdpix.nl