HOMEOPATIE & HADI...Bitis arietans - zmije útočná

velmi zajímavý homeopatický lék pochází z  tohoto hada, zmije útočné-bitis arietas

 

 

 

 

 

říše   ANIMALIA- živočichové 

kmen  CHORDATA- strunatci 

řád  SQUAMATA- šupinatí 

čeleď  VIPERIDAE- zmijovití

 

Přeložil Libor Stránský:

Bitis arietans - mind

- zdroj- Repertorium Homeopaticum Syntheticum, Dr. F.Schroyens, Edition 9.1, B.Jain Publishers (P) LTD

ANSWERING ,abruptly: (odpovídá neočekávaně, náhle)

AWKWARD: (nešikovný)

                     , - drops  things: (upouští věci)

BROODING: (hloubavý, napjatý ,dumající)

CHEERFUL: (radostný )

COMPANY, desire for: (společnost , touží , po)

CONCENTRATION, difficult : conversation, during: (koncentrace obtížná , konverzace , během)

                                                  , sleepiness; wilh:  bit-ar (ospalost , během)

CONFUSION of mind: (zmatení mysli)

DELUSIONS (= imaginations) (bludy): alone. being: (že je sám)

                                                  , out of  the body: (mimo tělo , je)

                                                  , enlarged : (zvětšený , rozšířený ,prodloužený)

                                                                  , body is: (tělo je)

                                                                  , fat;  feeling: (tlustý, že je )

                                                  ,forsaken , is: (opuštěný , je )

                                                  , images. phantoms: sees: (obrazy přízraků vidí)

                                                  , medicine: placebo: bit-ar. (lék je placebo)

                                                 , separated - body: mind are  separnted: body and: (mysl a tělojsou oddělené)

                                                 , sn akes: (hadi)

                                                               ,  in and  around her: ( v a kolem ní)

                                                 , space (prostor, místo , vesmír):  large space  in  the head; having a:  bit-ar. ((velký rozsáhlý, prostor v hlavě, má)

DREAM; as  if in  a: (jakoby byl ve snu)

ENERGIZED feel ing: (pocit vybuzení)

EXCITEMENT: (vzrušený ,podrážděný, rozčilený)

EXHILARATION: (radostná nálada, veselost)

FEAR (= apprehension, dread): (strach)

            , attacked ~  fear of being: (z napadení)

FORGETFUL: (zapomnětlivý)

HURRY (= hastiness): (uspěchaný, netrpělivost)

IMPATIENCE: (netrpělivost)

INDIFFERENCE (nedostatek zájmu , lhostejnost, apatie)

IRRITABILITY (podrážděnost , vznětlivost, hádavost):

                               , easily: (snadno)

                               , sadness. wirh: (smutek , žal , s)

                              , trifles.  from: (maličkosti , z)

LAZINESS: (lenost)

                 ,iritability : with:  bit-ar. (podrážděnín , s)

LOQUACITY (upovídanost): cbanging quickly  from  one subject to  another: (rychle mění téma)

MISTAKES; making: (chyby dělá)

                      , reading, in:  skipping lines:  bit-ar. (během čtení , přeskakuje řádky)

                      , writing, in, wrong: words: (psaní  , při , špatná slova)

SADNESS (smutek , žal , sklíčenost): daytime: waking: on: (ve dne ,vstávání, při)

                   , company : desires for company: bit-ar.stram. (společnost , touží po společnosti)

TACITURN: (zamlklý, mlčenlivý, uzavřený)

THOUGHTS, vanishing, of: (myšlenky , mizí)

UNREAL (neskutečný, nepodstatný): conversation seems:  bit-ar. (konverzace se zdá)