HOMEOPATIE & ROSTLINY - NERIUM OLEANDER - bobkovnice obecná, oleandr obecný

homeopatie a rostlina, která zkrášluje mnohé zahrady ,svými barevnými variacemi, které jistě potěší každé oko; samotné využití této rostliny, stromu, v homeopatii sahá již do samotných počátků vzniku homeopatie;  velký mistr S.Hahneman, lékař který popsal homeopatii jako metodu léčby , vypracoval obraz  oleandru ve své knize Materie Medica Pura; v mladších materiích medicách není tento lék příliš zmiňován a otázkou je proč...a i proto se již těším na prooving..případní zájemci samozřejmě mají dveře otevřené...v textu článku uvádím některé symptomy léku Nerium Oleander, popsané v různých repertoriích, jež jsou vždy jakousi syntézou více materií medic

 

obrázek převzat z wdc-design.blogspot.com

 

říše PLANTAE - rostliny 

oddělení  MAGNOLIOPHYTA- rostliny krytosemenné 

třída  ROSOPSIDA- vyšší dvouděložné rostliny 

řád  GANTIANALES- hořcotvaré 

čeleď  APOCYNACEAE- toješťovité

 

Zdroj - Homeopatic Medical Repertory, R.Murphy, Translation Alternativa, spol. s r.o., Praha 1999

 

Bludy

KRÁSNÉ: věci vypadají: bell. olnd. sulph. tab.

VIZE, má :krásné: bell. cann-i. coca lac-c. lach. olnd. OP.

 

Bolesti hlavy

BUŠIVÁ bolest:

ČTENÍ zhorš.:

HŘEBÍK, bolest, pocit, jako by od:

CHŮZE, při:

KŘEČOVITÁ bolest:

POHYB zhorš.:

SVĚRÁK, jako by hlava byla ve:

TLAKOVÁ bolest, strany: nástroj, jako od tupého: asaf. dulc. hep. olnd. rúta.

otupující, jako od tupého předmětu: dulc. olnd. rúta.

TLAKOVÁ bolest, týl: ložiska, v: carb-an. glon. olnd. ol-an. sep.

ULEHNOUT, musí:

VRTAVÁ, dloubavá bolest:

ŽVÝKANÍ, při: ambr. am-c. am-m. ind. kali-c. olnd. phos. ptel. sulph. thuj. verb.

 

Břicho

BOLEST, břicho: paroxysmální:

průjem, pocit jako by měl přijít:

HRYZAVÁ bolest:

CHLADNE: horní část: ars. camph. kali-c. mang. olnd. ox-ac. sec. sulph

 KLOKOTÁNÍ v: stolice, před: acon. ALOE coloc. merc. OLND. PODO. rat.

OSTRÁ bolest ostrá, pupek:

pod: bar-c. coloc. chel. chin. kali-bi. olnd. plb.

PRÁZDNOTA, pocit:

stolice, po:

PRŮJEM, pocit jako by měl začít:

SLABOST, pocit:

STAHOVÁNÍ, kontrakce:

ÚZKOST, v:

 

Děti

DENTICE, obtížná,: průjem, s:

IDIOCIE, (Viz Mysl):

PARALYZA, nemluvňata, u: paréza, po: olnd.

PRŮJEM, děti:

SOUSTŘEDĚNÍ, studium, čtení, při:

VŠI: am-c. ars. lach. lyc. merc. nit-ac. olnd.psor. sabad. staph. sulph. vine.

hlava, na: am-c. apis ars. bell-p. carb-ac. lach. led.

lyc. merc. nit-ac. olnd. psor. STAPH. sulph. tub.

vine.

VZDĚLÁNÍ, handicapy, (viz Mysl, Chyby):

porozumění, obtížné:

 

Dýchání

HLUBOKÉ: zlepš.:

HROPTIVÉ:

NEPRAVIDELNÉ, (přerývané):

OBTÍŽNÉ

zvednutí se, při, zlepš. :olnd.

POMALÉ:

ÚZKOSTNÉ:

 

Generálie

BĚLOST tkáně, obvykle rudé:

BOLESTI, citlivý na bolest:

BĚH, zhorš.:

BZUČENÍ, pocit: caust. kreos. NUX-M. nux-v. OLND. op. PULS. rhus-t. sep. SPIG. SULPH.

CITLIVÝ, zevně, (viz Mysl, kap.):

vnitřně:

CIZÍ těleso, vnitřně:

CUKÁNÍ, bolest, zevně:

DLOUBAVÁ bolest:

DOTEK, obecně, iluze:

zhorš.:

ELEKTRICKÉ šoky, pocity 

Generálie- pokrač.

FLATUS, vypouštění, zhorš.: aloe ars-i, caust. cocc. fl-ac.

chin. mur-ac. nat-p. olnd. ph-ac. podo. verat.

HLAD, onemocnění z:

zhorš.: anac. ars-i. cinagraph. chel. iod. kali-c. lyc.

olnd. phos. sil. spig. staph. sulph.

HLEN stupňující se množství:

HORKÉ železo, pocit jako by drátů, jehel, atd.: agar.

alumn. apisars. bar-c. cací. lith. mag-c. najanit-ac. olnd. rhus-t. spig. vesp.

HORKO, návaly:

mentální námaha, po: olnd.

HRYZAVÁ bolest, zevně:

vnitřně:

CHLADNÝ vzduch, pocit, jako by na něj foukal: canth.

graph. chel. mosch. nux-v. olnd. puls. rhus-t. sabin. spig. squil. stram.

CHŮZE, obecně obtížná: aur. chin. olnd. ter.

KOUSAVÁ bolest:

KROUTIVÁ bolest:

IVfRAVENČENÍ, pocit, zevní části těla:

vnitřně:

NÁMAHA, fyzická, zhorš., (viz Mysl, kap.):

NAPĚTÍ, fyzické, vnější:

vnitřní:

NOC, zhorš.:

ODĚV, nesnese:

uvolnění, zlepš.:

ODPOČINEK, obecně, zhorš.:

zlepš.:

OHNUTÍ, zhorš.:

postižené části, zhorš.:

OCHABLOST, tkáně, (viz Svaly, kap.):

OCHABLY pocit:

OSTRÉ bolesti,

dovnitř:

zevnitř ven:

OTEKLÝ pocit:

OTOK, obecně, (viz Choroby, Edém):

naběhlý:

OTUPUJÍCÍ bolest:

PÁLIVÁ bolest, zevně:

PARALYTICKÁ bolest:

PLNÝ pocit, vnitřně:

PODRAZDĚNOST, podrážděnost, nedostatek, (viz Reakce):

POHYB, obecně, zhorš.:

části těla, postižené, zhorš.:

zlepš.:

PRÁZDNOTA, pocit:

PROTAHOVÁNÍ, obecně, zhorš.:

postižené části těla,

zlepš.:

PULZACE, pulzace, vnitřní:

RÁNO, zhorš.:

ROZBOLAVĚLOST:

pULZACE,

RUKA, položení na postiženou část těla, zlepš.:

REZAVÁ bolest, zevně:

SLABOST, pocit, zeje, (viz Choroby, Chronická únava):

chůze, z rychlá: agar. coc-c. olnd.

kojení, z: calc. calc-p. carb-an. CARB-V. CHIN

chin-s. kali-c. lyc. olnd. phos. phyt. PH-AC. sep

sil. sulph.

paralytická slabost:

průjem, z:

smrt, jako z blížící se: ars. care. con. dig. mag-m

nat-c. olnd. op. sec. spig. vine.

starání se o nemocné, z: CARC. cimic. COCC

nit-ac. olnd. zinc.

třes:

usednout, touha:

vstávání, při:

STARÁNÍ SE o druhé, zhorš.:

vleklé, slabost, ze starání se o nemocné: CARC. cimic. COCC. nit-ac. olnd. zinc.

STOUPÁNÍ, vysoké hory, zhorš.: acon. bry. CALC. carb-v. COCA conv. olnd. sil. spig. sulph.

STRANY těla, t. jednostranné symptomy:

křížem, levá horní a pravá dolní:

levá strana: 

Generálie- pokrač.

SVEDENÍ, vnitřně, šimrání, (viz Pokožka):

SVÍRAJÍCÍ bolest, zevně:

vnitřně:

SVÍRÁNÍ, pocit,

SVLÉKÁNÍ, po, zhorš.:

ŠKUBÁNÍ těla:

TEPÁNÍ, pocit, (viz Pulzace):

TÍHA, pocit, vnitřně:

TLAKOVÁ bolst,

dovnitř:

k sobě, čási jsou tlačeny:

TLAK, vyvíjený, zhorš.:

tlak, vyvíjený, zlepš.:

TŘASLAVÁ a slabá těla:

TŘENÍ, šaty: olnd.

zlepš.:

ULEHNUTÍ, obecně po, zhorš.:

zlepš.:

ÚNAVA, pocit, (viz Slabost):

VEČER, zhorš.:

VÍTR, pocit, na těle:

chladný: camph. cor-r. croc. graph. chel. lac-d. laur.

LYSS. mosch. nux-v. olnd. puls. rhus-t. sabin.

samb. spig. squil. stram.

VLNIVÁ bolest: acon. anac. ant-t. arn. asaf. cocc. dulc. chin. mez. olnd. pian. rhod. sep. spig. teuer. viol-t.

VLNIVÉ pocity:

VRTAV A bolest:

VSTÁVÁNÍ,>

ZTUHLOST těla:

ŽIVY, zívání, s:

 

Hlava

DESKA nebo prkno, pocit, jako by byla před hlavou: acon.

aesc. calc. carb-an. cocc. dulc. eug. helon. kreos. lyc.

olnd. op. plat. plb. rhus-t. sulph. zinc.

DRŽET hlavu nahoru, neschopen:

EKZÉM:za ušima,kolem

HERPES:

LUPY:

1MECITLIVOST, pocit, (viz Brnění):

POCENÍ, skalp

PULZOVÁNÍ, čelo:

PULZOVÁNÍ, pocit:

RÁNY, pocit, jako od, (viz Zranění):

SVEDENÍ, skalp:

noc: agar. ars. aur-s. calc. cob. cupr-ar. hyper, kali-p.

mez. OLND.

svěděni, čelo:

ve dne: hydr. OLND.

SVÍRÁNÍ, napětí, (viz Obvaz, Tahavá, Tlaková):

svírání, čelo:

ŠOKY v hlavě:

šoky, čelo:

šoky, spánky: agn. am-c. bar-c. camph. croc. iris lach.

LYC. olnd. ph-ac.plat. spig. sul-ac. thuj.

TÍHA, pocit, čelo:

TÍHA, pocit, (vizTlaková):

bolestivá: cic. gran. hell. nice. olnd. sabad. verb.

ležení, zlepš.: mane. nat-m. olnd. rhus-t. telí.

TINEA favosa, (viz Fungus):

VEZIKULY: ars. bov. clem. crot-h. kali-bi. olnd. psor. sep. sulph. telí. tep.

VŠI, hlava: am-c. apis ars. bac. bell-p. carb-ac. cocc.

graph. lach. lyc. merc. nit-ac. olnd.psor. STAPH. sulph. tub. vine.

VYRÁŽKA:

deskvamující: calc. KALI-S. lach. merc. merc-c

mez. nat-m. OLND. phos. staph.

krusty:

šupiny:

VYRÁŽKA, čelo: uhry:

vyrážka, týl: vlhká: clem. olnd. petr. SIL. staph. thuj.

ZÁTKA, kolík nebo klín, jako od, (viz Bolesti hlavy,

Hřebík)

 

 

Horečky

DUŠEVNÍ námaha, po: ambr. bell. nux-v. olnd. phos. sep. sil.

MRAZENÍ, s horečkou, (viz Mrazení, kap.):

NÁMAHA, z:

POCENÍ,,nepřítomné

 

Hrdlo

EXKORIACE: exkoriace, hrdlo, zevní, z tření o šaty: olnd. squil.

CHLAD, pocit vlevo, pocit chladného větru: olnd.

NECITLIVOST: acon. all-c. arg-m. gels. kali-br. kali-c. mag-s. olnd. verat-v.

necitlivost, hrdlo, zevní: carb-an. chel. olnd. sep.

spong.

NEVOLNOST v hrdle:

PÁLENÍ:

PARALÝZA: postdifterická:

PODRÁŽDĚNÍ:

podráždění, farynx: aesc. bov. olnd. verat.

SUCHOST, hrdlo

 

Hrdlo zevní

BOLEST, šíje:

noc:

EXKORIACE, hrdlo, zevní, odřeniny od šatů: olnd. squil.

NECITLIVOST:

necitlivost, hrdlo, zevní: carb-an. chel. olnd. sep

spong.

PULZUJÍCÍ:

pulzace, karotidy, hrdlo, zevní: acon. aml-n. arg-n.

aur. bod. BELL. bry. cact. calc. calc-p. cocc. colch.

čupr. dirc. elaps fago. gels. GLON. hep. hyos.

hyper. chin. lac-ac. lil-t. MĚLI. olnd. op. phos.

phys. rumx. sabad. sep. sol-n. spig. spong. stram.

, stront-c. tarent. thuj. tub. usn. verat-v.

TRHAVÁ bolest:

VÍTR, jako by foukal na: olnd.

 

Hrtan

HLEN, v:

jídlo, po:

ráno:

OSTRÁ bolest:

PODRÁŽDĚNÍ:

PRUH, hrtan: caust. olnd.

ŠIMRÁNÍ v hrtanu:

 

Hrudník

ANGÍNA, pectoris:

BOLAVÝ:

dýchání:hluboké

BOLEST, chrupavky, žebemí, perichondritida: arg-m. bell. cimic. guai. chám. olnd. plb. rúta.

DISTENZE, pocit: alum. ars. brom. cadm-s. caps. coca chin. olnd. sil. stann. ter. thuj. zinc.'

DLOUBAVA bolest: acon. cann-s. carb-an. carb-s. čina DULC. lach. mang. měny. olnd. petr. seneg. stann. stram tarax

HLODAVÁ bolest:

CHLAD:

chlad, strany: olnd.

OSTRÁ bolest, sternum:

OSTRÁ, bolest:

dýchání, zhorš.:

chůze, při: am-c. asaf. cinnb. cocc. coloc. con. hep

kali-i. kali-n. merc-i-r. olnd. rhus-t. spong.

PRÁZDNOTA, pocit:

jídlo, po: nat-p. olnd.

palpitace, s: olnd.

SVÍRÁNÍ:

TLAKOVÁ bolest:

ÚZKOST, v:

 

Chodidla

BOLEST, chodidla:

CHLAD:

KŘEČE:

NECITLIVOST:

OSTRÁ bolest:

SLABÁ chodidla, nohy:

paralytické: chám. nat-m. olnd. tab.

ŠTÍPÁNÍ,

TLAKOVÁ bolest

tlaková, prsty u nohou 

Chodidla pokrač.

tlaková, rozdrcené, jako by byly: olnd.

TRHAVÁ bolest:

ÚPORNÁ bolest,

VIBRACE, pocit, chodidla: olnd.

 

Choroby

ABSCES, hnisání:

AMAUROSIS, paralýza optického nervu, (viz Zrak,

Slepota):

ANEMIE, (viz Krev kap

ANGÍNA pectoris, (viz Hrudník nebo Srdce

DVOJITÉ vidění, (viz Zrak, kap.):

EDÉM, obecně, zevní, (viz Generálie, Otok)

EKZÉM, (Pokožka, kap.):

HERPES, simplex:

rudý',

 pálící

svědící:

šupinatý:

vlhký:

CHONDRITIDA, perichondritida: ARG-M. asaf. bell

cimic. chám. led. lob-s. merc. nat-m. olnd.plb. rúta sil

syph

CHRUPAVKY, onemocnění: ARG-M. calc-f. cimic.

crot-h. guai. led. merc. nat-m. olnd. plb. rúta sil.

zánět: ARG-M. asaf. bell. cimic. chám. led. lob-s.

merc. nat-m. olnd. plb. rúta sil. syph.

•CHTYÓZA, (viz Pokožka, Vyrážka):

IMPETIGO, pokožka:

INFARKT, mrtvice:

INTERTRIGO, (viz Dermatitida):

KOJENCI, onemocnění u:

KOMA, bezvědomí, (viz Mozek, kap.):

LUPY:

NÁMAHA OČÍ, zhorš. (viz Zrak, kap.):

OBEZITA:

PÉČE O DRUHÉ, zhorš.: slabost, z péče o nemocné: CARC. cimic. COCC nit-ac. olnd. zinc.

PITYRIÁZA, (viz Pokožka, kap.):

ROLEŽENINY, decubitus

PŘERÝVANÝ dech, (viz Dýchání, Nepravidelné):

PSORIASIS, pokožka:

SVEDENÍ:

SVRAB:

TINEA,

TUBERKULY, (viz Uzlinky)

nebolestivé: arn. bell. graph. ign. led. olnd. squil.

verat.

zvednuté: olnd. rhus-v. valer.

UČEBNÍ handicapy, (viz Mysl, Chyby)

VARIKÓZNÍ žíly, (viz Nohy, Končetiny, kap.):

VŠI:

VÝŠKOVÁ choroba:

výstup do výšky zhorš.: acon. bry. calc. carb-v.

COCA conv. olnd. sil. spig. sulph.

ŽLOUTENKA, (viz Pokožka, žlutý):

 

Játra

2LOUTENKA, (viz Pokožka, žlutá):

 

Jazyk

BÍLÝ:

špinavý: cahin. dig. chin. nat-p. olnd. podo. rhus-t.

s vystouplými papilami: olnd.

DRSNOST:

CHUŤ, obecně

pokažený žaludek, jako z: asaf. asar. caust. ign

nux-v. olnd. puls. rhus-t.

PAPILY, jazyk, vztyčené:

 

Jídlo

ALKOHOLISMUS, (viz Mysl, Alkoholismus)

I KOHOL, obecně, (viz Toxicita, kap.)

BEZ ŽÍZNĚ, obecně:

BRAMBORY,

touží po: alum. calc-p. care. hep. med. nat-c. olnd.

ol-an. tub.

BRANDY,>

HLAD, onemocnění z:

zhorš.: anac. ars-i. čina graph. chel. iod. kali-c lyc

olnd. phos. sil. spig. staph. sulph.

HYPOGLYKÉMIE, hlad, zhorš. (viz Půst):

ODPORkjídlu:

hlad, s:

 

Jídlo pokrač.

POMERANČE, zhorš.: nat-p. OLND. ph-ac.

touží po: cub. elaps choco. MED. olnd. soi-t-ae th

SÝR, obecně

odpor k: arg-n. cocc. chel. chin. choco. NIT-AC.

olnd. sil. staph. tub.

VEJCE,

touží po: agar. CALC. calc-p. care. caust. hydr. morg.

nat-p. olnd. ol-an. prot. puls. sanic. sil. vařených na měkko: CALC. nat-p. olnd. ol-an.

puls.

WHISKY, zlepš.: olnd. sel.

 

Kašel

KRÁTKÁ zakašlání:

NÁDECH, zhorš.:

OTŘÁSAJÍCÍ

PODRÁŽDĚNÍ, kašel z

PRUDKÝ

SUCHY

ŠIMRAVÝ

hltan, v: anac. arg-n. ars. carb-s. coca coc-c. hydr-ac.

chám. lact. mag-s. olnd. sil.

hrtan, v, z:

VEČER:

 

Klouby

BOLEST,,chůze po

SLABÉ

BOLEST, podkolení:

OSTRÁ bolest:

SLABÁ kolena:

TŘES:

stání: calad. nux-v. olnd. tarent.

 

Končetiny

CHLAD:

KONVULZE:

KŘEČE:

PARALÝZA, (viz Nervy, kap.):

nebolestivá:

PŘITAŽENÍ nahoru, zhorš.:

SLABOST, končetiny:

SVEDENÍ:

SVĚŠENÍ >

TLAKOVÁ bolest:

TRHAVÁ bolest

trhavá, křeče, jako: aur. olnd. valer.

ZTUHLOST:

 

Konstituce

OBEZITA:

PARALYTICKÁ,

REAKCE, nedostatek:

ROZMAZLENÝ, pomalost tělesná, (viz Slabost):

SLABÁ konstituce, (viz Choroby, Chronická únava):

kojení, onemocnění z: CARC. cimic. COCC. nit-ac.

olnd. zinc.

smrt, jako by se blížila: ars. care. con. dig. mag-m.

nat-c. olnd. op. sec. spig. vine.

TŘES a slabost těla:

 

Kosti

BOLEST, kosti:

TLAKOVÁ bolest:

TRHAVÁ bolest:

křeč, jako: aur. olnd. valer.

ÚPORNÁ

 

Kotníky

SVEDENÍ:

 

Krev

ANEMIE:

obličeje, chlorotická:

CÉVY, obecně, (viz Žíly)

rozšíření:

OBĚH,

slabost:

otok, s: adon. apoc. ars. ars-i. cact. coll. conv.

dig. iber. lach. lycps. olnd. squil. stroph.

palpitace, s: olnd. 

Krev

STAGNACE, pocit jako by:

VARIKÓZNÍ žíly, obecně:

 

Lokty

SVĚDĚNI:

olekranon: agar. ars-m. mag-m. nit-ac. olnd. puls.

sep.

TRHAVÁ bolest:

ohyb, v: bar-c. canth. KALI-C. laur. nat-s. olnd. rat

sep. zinc.

 

Měchýř

MOČENÍ, časté močení: káva, po: cahin. cob. ign. olnd.

nedobrovolné močení:

slabý proud, pomalé močení:

NUCENI na močení, (viz Tenezmus):

časté:

 

 

Moč

BLEDÁ:

HNĚDÁ:

HOJNÁ:

káva, po: cahin. olnd.

NEHOJNÁ:

PÁLÍCÍ, horká moč:

SEDIMENT, močový:

zakalený:

ZAKALENÁ:

odstátí, při:

 

Mozek

CITLIVOST: kartáčování vlasů, z:

KOMA, bezvědomí:

MRTVICE, apoplexie

SMYSLY, tupost, z:

TLAK, bolest, jako by byl svázaný:

ÚPORNÁ bolest, hluboko uvnitř:

 

Muž

EKZÉM,

ekzém, skrotum: alumn. alum. ant-c. canth. crot-t.

graph. hep. chel. olnd. petr. ph-ac. rhus-t. sanic.

sulph. thuj.

SEMENNÁ emise, (viz Ejakulace) sny, s:

 

 

Mysl

ABSTRAKCE mysli, roztržitost:

AFÁZIE, (viz Řeč):

CITLIVÝ:

ČTENÍ, zhorš. symptomů z: ang. asaf. calc. carb-ac. čina

cocc. colch. fl-ac. mag-m. med. mur-ac. nat-sil. olnd.

ph-ac. stann. tarax.

DEPRESE, smutek, (viz Zoufalství):

EXTÁZE, (viz Blažený, Klid):

FANTAZIE, představy exaltace: práce, při: ang. mur-ac. olnd.

GRIMASY, dělá: agar. ars. bell. care. cic. čina coloc. čupr

gels. hell. hyos. ign. merc. nux-m. olnd. pall. plat. stram verat-v.

HÁDAVÝ:

CHMURNÝ, zachmuřený, (viz Trucuje):

IDIOCIE:

IMBECILITA:

INTROSPEKCE:

lAZYKY, neschopen učit se: bar-c. lyc. merc. olnd. rhus-t. sulph

IEKOT, vřískání, křičení:

KONTROLA, nedostatek emocionální: ANAC. arg-m.

arg-n. care. caust. hyos. chám. ign. med. merc. olnd.

puls. staph. stram. tarent. tub. verat

LENOST, netečnost:

LHOSTEJNOST, apatická:

 

 

Mysl pokrač.

MYŠLENKY bloudivé:

mizení: duševní námaha, při:

proud, příval: čtení, při: coff. olnd. ph-ac. práce, během: ang. mur-ac. olnd.

utkvělé:

NÁMAHA, duševní zhorš., (viz Generálie):

NÁPADY, obecně hojnost: příval nápadů:

mizející: anac. cann-i. nux-m. olnd. verat.

nedostatek: přílišná únava, při: mez. olnd. sil.

NÁSILNÉ chování:

NEKLID, (viz Uspěchaný, Netrpělivý):

NEOPATRNÝ:

NEPOHODLÍ:

jídlo, po: bar-ac. bry. clem. olnd. ph-ac. zinc.

NESOUHLAS, nesnese:

zhorš.: aur. bry. ferr. helon. ign. lyc. nux-v. olnd petros

NESOUHLAS, sklon k:

ODPOVÍDÁ, obecně

stupor se vrací rychle po: arn. bapt. brom. HYOS.

olnd. op. phos. ph-ac. plb.

OMRÁČENÍ, duševní, (viz Otupělost):

OPOVRŽENÍ, onemocnění z:

OPO VRŽENÍ, pocit, (viz Pohrdání):

PAMĚŤ, obecně, slabá: četl, na to, co: názvy, na správné:

zapomnětlivý:

PLÁČ, naříkání: 

bezděčný: slabost, z: ars. olnd. vine.

PLÁNY, dělá mnoho: agn. anac. ang. arg-n. cqff. hydros

CHIN. chin-s. lyc. nat-s. nux-v. olnd. op. sep. SULPH tab. vise.

P°DRÁŽDĚNOST, obecně:

POMALOST, duševní:

POPUDLIVÝ:

POROZUMĚNÍ obtížné:

PRÁCE, obecně

nemožná:

odpor k duševní práci:

PRUDKÝ, zbrklý:

PŘEMÝŠLENÍ, obecně

neschopen mluvit:

obtíže, >

REZERVOVANÝ, zdrženlivý:

ROZRUŠENY, vzrušivý: pracuje, když: mur-ac. olnd.

ROZTRŽITÝ, duchem nepřitomý:

ŘEČ, obecně, (viz Mysl, Mluvení nebo Ústa, kap.):

pomalá:

SEBEDŮVĚRA chybí, nemá hrdost:

SEN, jako by v:

budoucnost, poetický: olnd.

SOUSTŘEDĚNÍ, obecně

aktivní:

obtížné: prázdný pocit, má, při pokusech se: asar. gels. choco. mez. nat-m. nit-ac. olnd. phos. ran-b. staph studium, čtení, při: učí se s obtížemi:

STÍSNĚNÝ, mrzutý:

ŠÍLENSTVÍ, nepříčetnost, obecně:

TUPOST, duševní:

čtení, při:

duševní námaha, z: agar. anac. aur. calc. calc-p coiv

glon. graph. hep. hurá ign. lach. lyc. mag-e

NAT-C. nat-m. nux-v. olnd. ph-ac. pic-ac. pul?

ran-b. sel. sil. sulph.

UČÍ SE,

špatně: agar. agn. anac. ars. BAR-C. calc. calc-p.

carb-v. caust. con. med. MERC. nat-m. olnd. phos.

ph-ac. tub. verat.

ÚNAVNÝ, tíživý pocit:

USPĚCHANÝ, spěch, pocit:

jídlo, při:

ÚZKOST, obecně:

VÁŠNIVÝ:

VÁŽNOST:

VNÍMÁNÍ

pomalé: alum. bar-c. gels. graph. hell. kali-br olnd.

plb. tab.

VYČERPÁNÍ, duševní:

VÝČITKY SVĚDOMÍ, lítost (viz Vina):

kaje se rychle: anac. croc. olnd. sulph. lub.

ZÁBAVA, odpor k: aur.bar-c. hep. ign. lil-1. měny. nat-c. nat-m. olnd. scorp. sulph.

ZBABĚLOST, (viz Sebedůvěra, chybí):

ZLOST, obecně:

nesouhlas, z:

onemocnění po zlosti:

prudká:

střídá se s rychlým pokáním: anac. croc. lyss. mez. olnd

SULPH. tub. vine. 

Mysl pokrač.

JJMATEK, zmatenost duševní:

čtení, když se pokouší porozumět: olnd.

duševní námaha, z:

jídlo, po:

přemýšlení o tom zhorš.: hell. olnd.

soustředit se, při pokusu: asar. gels. hydrog. mez.

nat-c. nat-m. nit-ac. olnd. ran-b. scorp. staph.

ZTRÁTA ODVAHY:

ZUŘIVOST, pocit, vztek, (viz Násilné):

nesouhlas, z: aur. lac-c. olnd.

 

Nervy

ANESTEZIE, necitlivost, pocit:

ANESTEZIE, pocit:

postižených částí: anac. asaf. cocc. con. lyc. olnd.

PLAT. puls. rhus-t.

KONVULZE, obecně, (viz epilepsie):

klonické:

tonické:

KŘEČOVITÉ pohyby:

NECITLIVOST, pocit

jednotlivé části, v:

postižených částí:

zevní: celé tělo:

OMDLÉVÁNÍ, mdloby, (viz Závrať, kap.):

PARAJÍYZA, obecně:

infantilní paralýza paréza, po: olnd.

jednostranná:

nebolestivá:

orgány:

ŠOKY, jako elektrické

TŘES, nervový: zívání, při: arn. čina hydr. ip. laur. mag-m. nux-v. olnd. sars.

TŘES, obecně,

hladový, když je: alum. crot-h. iod. lyc. olnd. phos.

stann. sulph. zinc.

kojení dítěte, po: olnd.

 

Nohy

BOLEST,

kosti: AGAR. aran. carb-v. coloc. con. guai. chin.

IP. kali-bi. kali-c. lyc. mag-m. merc. mez. olnd.

petr. rhod. sabin. sulph. valer. zinc.

BUBLÁNÍ, pocit, dolů: bell. olnd. squil.

bublání, stehna: berb. olnd. sil.

KŘEČE, nohy

NAPĚTÍ

NECITLIVOST, pocit, (viz Brnění):

PARALYZA, jako by, pocit:

paralýza, dolní část, jako by:

PARALÝZA, nohy, (viz Nervy, kapitola):

nebolestivá:

POHMOŽDĚNÉ, jako by byly: arn. berb. carb-v. caus

nat-m. olnd. puls. rhus-t.

ROZBOLAVĚLÉ

SLABÉ nohy:

STAHOVÁNÍ, svaly a šlachy:

probuzení, při: olnd.

večer: olnd.

SVĚDĚNI:

pohyb zlepš.: mur-ac. olnd. psor. spig.

SVÍRANÍ:

ŠKUBÁNI:

TLAKOVÁ bolest:

 

Nos

BOLEST,

ČICH, zhoršený:

KÝCHÁNÍ,

NECITLIVOST:

SVEDENÍ:

kořen: con. inul. merc. olnd.

TLAKOVÁ bolest:

kořen, v:

VY'RÁZKA:

 

Obličej

AKNÉ, obličej:

BAREVNÉ ZMĚNY, obličej namodralý: kruhy kolem očí:

BLEDÝ

střídá se s červení:

BODAVÁ bolest:

BOLEST, lícní kosti:

 

Obličej

INDURACE: ars. bry. clem. cob. graph. led. mag-c. olnd.

puls. rhus-t. sep. SIL. sulph.

čelo: cic. con. led. olnd.

KONVULZE: ústa: bell. dulc. chám. ign. i/7. lyc. merc. nit-ac. olnd.

op. stram.

NECITLIVOST: necitlivost, líce: asaf. caps. mez nux-v. olnd. plat. plb 

ODULÝ. (viz Otok):

oči. pod: apis ary. aur bry. kali-c. merc. nux-v. olnd.

phos. puls.

OTOK: otok, oči, pod:

ústa. kolem, carb-an. nux-v. olnd.

PALIVA bolest:

PROPADLÝ:

RUDÝ obličej:

SPAZMY, faciální:

ústa: bell. dulc. chám. ign. ip. lyc. merc. nit-ac. olnd.

op. stram.

STAŽENÝ:

ŠTÍPÁNÍ, pocit:

TAHAVÁ bolest:

TLAKOVÁ bolest: tlak, lícní kosti:

TUBERKLY:

čelo:y7-ac. led. olnd.

tuberkly, brada: carb-an. euph. hep. mag-m. olnd.

VYRÁŽKA,

VZDUCH, chladný, zdá se, že fouká na: coloc. mez. olnd. thuj

ZKŘIVENÍ obličeje:

ráno: mygal. olnd. spig.

 

Oči

AMAUROSIS, (viz Zrak, kapitola, Slepota), optický nerv,

naralýza

BAREVNÉ ZMĚNY kolem očí

namodralé kruhy, kolem:

BOLEST, oči čtení:

DEFORMOVANÉ

ERUPCE kolem očí:

HERPES:

MRKÁNÍ:>

NÁMAHA OČÍ. námaha zraku, zhorš.:

NAPĚTÍ:

napětí, víčka: acon. dros. hyper. merl. nit-ac. nux-m.

olnd. ph-ac. plat. sul-ac.

PÁLIVÁ bolest:

čtení, při:

SLZENÍ,

čtení, při: am-c. carb-s. croc. grat. ign. nat-a. nit-ac.

olnd. phos. rúta. seneg. sep. still. sul-ac.

TLAKOVÁ bolest, tlak v:

dovnitř:

tvrdá hmota v, jako od: olnd.

 

Pánev

OSTRÁ bolest, ostrá, hrana kosti kyčelní:

SVEDENÍ,

TLAKOVÁ, bolest,

tlaková, hráz: alum. asaf. berb. cycl. lyc. mez. olnd.

sulph. thuj.

VEZIKULY, hýždě: bor. cann-s. carb-an. crot-t. iris olnd. ph-ac. rhus-t.

VYRÁŽKA, hýždě: mezi: olnd.

 

Paže

BAREVNÉ ZMĚNY, obecně

BOLEST, spasmodická: agar. lact. mosch. olnd. valer.

zvednutí paže: agar. bar-c. bry. bufo calc. calc-p

BOLEST, předloktí:

blízko zápěstí: asc-t. calc. com. chám. mez. olnd

zing.

KONTRAKCE, svaly a šlachy

OHNUTÉ paže: hrudník, přes: morph. olnd. tab.

OTOK:

PULZACE:

pulzace, předloktí: bell. bufo hurá hydrog. kali-bi.

lyss. olnd. plat. sabad vnitřní strana, blízko zápěstí: olnd.

SVEDENÍ:

ŠKUBÁNÍ:

TRHAVÁ bolest:

VIBRACE, pocit: am-c. dig. mosch. nit-ac. olnd. sep.

 

Plíce

EXPEKTORACE, 

průdušky, hlen v: ráno: cann-s. caust. olnd.

ŠIMRANÍ V průduškách:

 

Pokožka

ANESTÉZIE, pocit:

BAREVNÉ ZMĚNY, pokožka

rudá: škrábání, po:

BODAVÁ bolest:

CITLIVÁ pokožka:

EDÉM, pokožka, (viz Otok):

EKZÉM:

EXKORIACE, pokožka

škrábání, po (musí se škrábat až na živé maso)

HRUBÁ pokožka:

HRYZAVY pocit: 

škrábání, po:

CHLAD:

ICHTVÓZA, (viz Vyrážka, šupinatá):

IMPETIGO:

INAKTIVITA pokožky, (viz Suchost):

INTERTRIGO, (viz Dermatitida):

KOUSÁNÍ, pocit:

škrábání, po:

MRAVENČENÍ, pocit:

NAPĚTÍ:

NECITLIVOST:

škrábání, po: ambr. anac. con. cycl. chám. lach. lyc.

OLND. phos. ph-ac. plb. sep. sulph.

PITYRIAZA, (viz Vyrážka, šupinatá):

PÁLENÍ, pocit:

noc: ars. carb-v. cinnb. clem. con. dol. merc. nux-v.

olnd. rhus-t.

škrábání, po:

PRASKLINY:

PROLEŽENINY, decubitus:

PSORIASIS:

STAHY:

SVEDENÍ:

SUCHÁ pokožka, (viz Popraskaná, Nečinnost)

potit se, neschopnost, (vizNečinnost):

SVEDENI 

starší lidé: alum. ars. bar-ac. dol. dulc. fago. merc.

mez. olnd.psor. sulph. urt-u.

stěhovavé:

škrábat se. dokud to není odřené:

SVRAB:

TINEA, tinea capitis, favosa:

TRHLINY, pokožka:

TUBERKULY, (viz Uzlinky):

nebolestivé: arn. bell. graph. ign. led. olnd. quil. verat.

zvednuté: olnd. rhus-v. valer.

VEZIKULY, vyrážka:

VLHKOST:

škrábání, po:

VŘEDY, indolentní:

VŠI: am-c. ars. lach. lyc. merc. nit-ac. olnd.psor. sabad.

staph. sulph. vine.

hlava: am-c. apis ars. bell-p. carb-ac. lach. led. lyc.

merc. nit-ac. olnd. psor. STAPH. sulph. tub. vine.

VYRÁŽKA

ZHMOŽDĚNÍ. bolest: arg-m. ARN. ars. cic. dros. dulc. olnd. plat. rhus-t. sul-ac.

ŽLUTÁ pokožka, (viz Játra, žloutenka):

 

Prostředí

HORY. na. zhorš.:

stoupání vysoko do hor, zhorš.: acon. bry. calc.

carb-v. COCA conv. olnd. sil. spig. sulph.

CHLADNO,

prochlazení, po, zlepš.:

PROCHLADNE, když, >

TEPLO, oteplení, zhorš.:

ZAHŘÁTÍ při, zhorš.:

 

Prsy

KOJENÍ, obecně

oslabení a zhoršování zdraví u matek, po kojení: calc.

calc-p. carb-an. CARB-V. CHIN. lyc. olnd.phos.

PH-AC. sep. sil. sulph.

žaludek, křeč z kojení: carb-an. carb-v. chin. phos.

           prázdný pocit, s: carb-an. ign. olnd. sep.

OSTRÁ bolest:

ŘEZAVA bolest: am-c. aster. bell. bufo calc. calc-p. colch.

hurá chám. chin-s. iod. lach. lil-t. olnd. phyt. sabin.

 

První pomoc

KOLAPS:

KOUŘ, inhalace, (viz Výpary): bry. calc. CARB-V. caust. euph. nat-m. nux-v. olnd. sep. SPIG. sulph.

POMALÉ dýchání:

VYŠKOVA nemoc:

stoupání vysoko, zhorš.: acon. bry. calc. carb-v.

COCA conv. olnd. sil. spig. sulph.

ZVEDNUTÍ, namožení svalů a šlach, z:

 

Ramena

BOLEST, ramena:

vymknutí, jako: ant-t. caps. cor-r. croc. fl-ac. ign.

mag-c. mag-m. mez. myrt-c. nice. olnd. RHUS-T.

DISLOKACE, jako kdyby, pocit: agar. anac. ant-t. caps

caust. ign. mag-c. mag-m. merc. olnd. puls. sep. sulph.

REVMATICKÁ. bolest:

TLAKOVÁ, bolest:

 

Rektum

BEZDĚČNÁ stolice, (viz Stolice, kap.):

flatus, při vypouštění:

močení, a stolice:

FLATUS, rektální, (viz Střevo, kap.):

páchnoucí: zkažená vejce: ant-t. ARN. coff. fl-ac. hep.

hydrog. chám. nat-c. nat-m. olnd. psor. spig.

staph. SULPH. telí.

průjem, během:

stolice, během:

           před:

NEČINNOST, rektum:

PÁLIVÁ bolest:

stolice, po:

stolice, před: berb. dios. iod. jug-c. nat-m. olnd. rat.

sabad. sulph. verat.

PRŮJEM, obecně, (viz Stolice kap):

dentice, během:

děti, u:

horké počasí:

chronický:

jídlo, pevné, po: bapt. olnd. PH-AC.podo.

nebolestivv:

ZÁCPA, obecně, (vizNečinnost):

neúčinné nucení a tlačení:

obtížná stolíce:

 

Ruce

BOLEST, prsty:

paroxysmální: agar. ang. calc. euphr. měny. mur-ac.

olnd. ph-ac. plat. rat. rúta. sil. verb.

HRVZAVÁ bolest: 

CHLAD, ruce: 

KŘEČE: 

NECITLIVOST,

OTOK. ruce:

otok, žíly:

PÁLIVÁ bolest

PLNOST, plnost, žíly ruky:

POLOŽENÍ ruky na část těla, zlepš.:

ROZBOLAVĚLÉ:

SVEDENÍ, ruce

TLAKOVÁ bolest:

dlaň: asaf. olnd. plb.

tlaková,jako by kosti byly rozdrcené: olnd.

TŘES. ruce: hlad. s: olnd.

jídlo, při: bism. COCC. olnd. stram.

psaní, při:

VEZIKULY:

vezikuly. prsty, mezi:

VYRÁŽKA, prsty:

vyrážka, prsty, mezi

ZTUHLOST: ztuhlost, prsty 

 

Sluch

HLUCHOTA,

POŠKOZENÝ sluch:

ZVUKY v uších, (viz Iluze, Tinnitus):

burácení:

bzučení:

cinkání:

svištění:

třepotavé zvuky:

zpívání:

zvonění:

 

Sny

BUDÍ pacienta:

MNOHO snů:

MYSL zasahující: bry. chin. ign. lach. nat-m. nux-v. olnd.

phos. ph-ac. sabad. sabin. sulph. thuj. viol-t.

NÁMAHA, duševní

NEKLIDNÉ sny:

PŘÍJEMNÉ sny:

SNĚNÍ, obecně vzhůru, sní, když je:

ZAMILOVANÉ, sexuální, sny: poluce, s:

 

Spánek

KOMATOZNÍ spánek:

NEKLIDNÝ spánek: sny. z:

NEOSVĚŽUJÍCÍ spánek:

NESPAVOST:

neklid, z:

noc, půlnoc, po:

OSPALOST, obecně:

ležení, sklon k ulehnutí: mur-ac. nat-c. nat-m. olnd.

ol-an. petr. rhus-t. staph.

POLOVĚDOMÝ spánek:

PROBUZENÍ, obecně časté:

nevolnost, z:

sny. z:

 

Srdce

ANGÍNA pectoris. (viz Hrudník, bolesti):

BOLEST, srdce:

sklánění, při: lil-t. olnd

CHLADNY pocit v srdci:

ledový chlad, během zimnice: arn. camph. kali-c.

NAT-M. olnd. petr.

PALPITACE, obecně, (viz Tlukot srdce): 

bouřlivé, důrazné, (viz Tlukot srdce, prudký

nevolnost, s: arg-n. brom. olnd.

prázdnota, s: olnd.

pulz, velmi rychlý, s (viz Tep): olnd. thyr.

slabost, prázdný pocit v: olnd.

úzkost:

zvracení, s: olnd.

TAHAVA bolest, v: agar. aur-m. canth card-m. cod./e/r.

ferr-m. lyss. nat-m. olnd. SPIG.

tupá. nad. horší sehnutím: olnd.

TÍSEŇ, oblast srdce:

TLAKOVÁ bolest:

 

Střeva

KŘEČOVITÁ bolest:

ŠKROUKÁNÍ, v. (viz Flatus):

VŘEDY a ulcerace průjem, tuberkulóza, u: olnd.

 

Svaly

CUKANÍ svalů:

KŘEČE, svalové:

tělo, po celém: hydr-ac. hyos. olnd.

NAPĚTÍ:

OCHABLOST, svaly, (viz Laxní):

PÁLIVÁ bolest:

PARALYZA. svaly, (viz Nervy, kap.): nebolestivá:

TLAKOVÁ bolest

TRHAVÁ

ZTUHLOST, svaly:

ZVEDÁNI, napínání svalů, šlach, onemocnění z:

 

Těhotenství

PRŮJEM, během: prudký, pak obtížná stolice: olnd.

 

Toxicita

ALKOHOL, touží po alkoholu:

KOUŘ. zhorš.: calc. carb-v. caust. euphr. IGN. nat-m. nux-v. olnd. phos. sep. SPIG. sulph.

kouř, onemocnění z, (viz Výpary): bry. calc.

CARB-V. caust. euph. nat-m. nux-v. olnd. sep.

SPIG. sulph.

KYSELÁ jídla, zhorš.: nat-p. OLND.

TABÁK, obecně odpor ke kouření:

 

 

Ústa

BAREVNÉ ZMĚNY, ústa

barevné změny, dásně

namodralé: aur-m. lach. lyc. merc. olnd. plb.

psor. sabad. modrobílé: olnd.

barevné změny, rty hnědé:

NECITLIVOST:

necitlivost, rty: acon. ambr. calc. caust. cic. crot-c

crot-h. echi. glon. lath. nat-m. olnd. phos. plat.

horní: cycl. olnd. phos.

OTOK, pocit: rty, pocit: lact. olnd.

PĚNA, sliny, ústa:

ŘEČ, obecně, (viz Mysl, Řeč)

chybí, (viz Mysl, Afázie):

koktání, zadrhávání:

SUCHOST, ústa:

 

Uši

BOLEST,

uvnitř:

EKZÉM:

ERUPCE:

HERPES: am-m. caust. cist. graph. kreos. mag-m. olnd. phos. psor. rhus-t. sep. telí. teuer.

kolem: olnd.

za: am-m. bufo caust. cist. con. graph. mag-m. mez.

olnd. sep. teuer.

HNISÁNÍ,

střední ucho:

HRUBÁ pokožka v uších: olnd.

KŘEČ, v:

PŘILEPENÍ ušního boltce k hlavě: olnd.

STEATOM, za ušima: olnd.

TEPAVA bolest:

TLAKOVÁ bolest

ULCERACE: anac. bov. bry. bufo calc. camph. graph.

hep. kali-bi. merc. mur-ac. olnd. petr. sars. sep. sulph.

VEZIKULY: alum. ars. meph. olnd. phos. ptel. rhus-v. sep. telí.

VLHKOST, za ušima: calc. carb-v. caust. GRAPH. hep. kali-c. lyc. nit-ac. olnd.petr. phos. sil. sulph. thuj.

 

Záda

BOLEST, páteř:

NAPĚTÍ:

OCHROMUJÍCÍ bolest:

usedání, dlouhé, nebo jako ze zvedání: calc. lyc. mur-ac. olnd. RHUS-T. valer.

PALIVA bolest:

SVEDENÍ: svěděni, lopatka:

TEPAVÁ bolest:

VYMKNUTÍ, jako by:

ZTUHLOST:

 

Zápěstí

TŘES: acon. glon. chel. olnd. plb.

VYRÁŽKA:

svrab, jako: ant-t. olnd. psor. sulph.

 

Závrať

DVOJITÉ vidění, s: arg-n. bell. GELS. glon. nux-v. olnd. vine

když hledí dolů: olnd.

CHŮZE, vzduch, venku na:

JÍDLO, při: am-c. arn. calc. con. dios. form. GRAT. hep.

chel. mag-c. mag-m. merc. nat-c. nux-v. olnd.phos. sel. sil

OTÁČENÍ, kruh, pocit, jako by se otáčel v:

POHLED, obecně dolů:

kupředu, zlepš.: olnd.

na kteroukoliv stranu, vpravo nebo vlevo: con. lec.

olnd. op. sabad. spig. sulph. sumb. thuj.

pravidelně:

předmět v pohybu: agar. anac. con. cur. graph. jab.

laur. mosch. nat-m. olnd. sep. sulph.

SOUSTAVNÁ: bor. olnd. phos. psor. sil.

VEČEŘE, během: arn. calc-p. hep. chel. mag-c. mag-m. mag-s. olnd. sil.

VRAVORANÍ, s: 

VSTÁVÁNÍ, při:

ZRAK, zastřený, s:

 

 

Zrak

AMAUROSIS, (viz Slepota)

BLESKY:

DVOJITÉ vidění

horizontálních předmětů: gels. mag-p. NIT-AC.

olnd.

pohled dolů: arn. olnd.

stání zpříma a pohled dolů: olnd.

závrať, po: bell. olnd

JASNÉ barvy před očima:

NÁMAHA OČÍ, zhorš. (viz Astenopie):

NARUŠENÉ vidění:

NEJASNÉ vidění, (viz Amblyopie):

OSLŇUJÍCÍ, sníh: ant-c. ars. olnd. sep.

SLEPOTA, (viz Amaurosis)

chvilková: hyos. nux-m. olnd. sil.

mdloby, jako z:

pohled, šikmo: olnd.

vstávání: cedr. glon. hep. olnd.

TEMNOTA hledí šikmo, když: olnd.

TMAVÉ barvy před očima:

 

Zuby

BOLEST, bolest, čelisti, horní

BOLEST, zuby:

dolní zuby:

horní zuby:

DENTICE, obtížný růst zubů průjem, s:

TŘES, čelisti: dolní: zívání, při: olnd.

UVOLNĚNOST zubů:

UVOLNĚNOST, pocit z:

 

Žaludek

BOLEST, žaludek:

DÁVENÍ, obecně, (viz Zvracení):

DYSPEPSIE, obecně:

chvatné jídlo, pití: anac. coff. olnd.

HORKOST a návaly, v, (viz Pálení, bolest, Pálení záhy):

KAMEN, pocit:

NEVOLNOST, obecně:

hrdlo, v:

jídlo, při:

vstávání, při:

PRÁZDNOTA, slabý, pocit hladu:

brandy, po: olnd.

hlad, bez

jídlo neulevuje:

kojení, po: carb-an. olnd.

večer: ambr. calc-p. lac-c. olnd.

PROPADÁNÍ, pocit, (viz Prázdnota, slabý):

PULZACE:

RIHÁNI, obecně, (viz Pálení záhy):

hnilobné:

jídlo, při: alum. dulc. grat. merc. nat-c. nit-ac. olnd.

phos. sars.

naprázdno:

páchnoucí:

pálení záhy:

SVÍRANÍ:

ZVRACENÍ, obecně

zhoršení, po: čupr. dros. olnd.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj - Repertory Barthel

 

BEZvEDOMí,

BLUDY

-krasny: veci vypadaji: Bell. Olnd. Sulph. Tab

-vidiny, překrasne: Bell. Cann-i. Coca. Lac-c.

Lach. Olnd. OP.

CITLIvY, PRECITLIvELY:

CETBA, cist, zhorseni mentalnich syrnptomu , z

DUMANi, hluboke premysleni

DUvERA, SEBEDUvERA, nedostatek

EXTAZE

FANTAZIE, PREDSTAVY;

-dusevni povzneseni:

                  prace, při: Ang. Mur-ac. Olnd.

GRIMASY

HADAvY, svarlivY

HNEV, POPUDLIVOST, ZLOST

-nesouhlas, ze

-prudka

-stridajici se s: rychlou litosti, (kajicnosti): Croc.

Lyss. Mez. Olnd. Sulph. Vinc.

IDIOCIE

IMBECILITA

INTROSPEKCE

JAZYKY , neschopny na: Lyc. Olnd. Rhus . t. Sul ph

KONCENTRACE, obtizna

-pri pokusu soustredit se, ma prazdny pocit: Asar. Gels. Mez. Nat-m. Nit-ac. Olnd. Ran-b. Staph.

-studovani, cteni atd., pri

            uci se s obtizemi:

KŘÍČÍ,, vřiska, hulaka

LHOSTEJNOST, apatie:

MYSLET, potize zhorsuje, na

MYSLENKY: bloudive

-neodbytne

-vir, proud: cteni, pri: Coff. Olnd. Ph-ac.

                  prace, behem

-vytraceni, dusevni namaha, pri:

NAMAHA, zhorseni dusevni:

NAPADY, (MYSLENKAMI) OPLYvAJICI, jasna mysl

-Nedostatek, přetazeni, kvuli: Mez. Olnd.

NEDBALY, nepozorny(

NEKLID

NEPOHODLI, NEPOHODA: jidlo, po: Bar-a. Bry. Clem. Olnd. Ph-ac. Zinc.

NEPRITOMNY duchem, nevsimavY

-snici (viz *SEN): Ang. Arn. Cench. Olnd. Sep. Staph.

NESPOKOJENY, neuspokojeny

NETECNOST, LENOST

ODPOROVAT, sklon (tendence)

ODPORovANI , nesnese

-zhorsuje: Aur. Bry. Ferr. Helon. Lyc. Nux-v. Olnd. Petro ign

ODPOVIDA.: stupor, po odpovedi se rychle vraci

Arn. Bapt. Brom. HYOS.

Olnd. Op. Ph-ac. Phos. Plb.

ODRAZEN, zbaven odvahy

OMAMENY, jakoby intoxikovan:

 

ONEMOCNENI Z:

-pohrdani, kdyz jim bylo pohrdano:

-vztek, rozcilovani se:

OTUPELOST, tezkopadnost, obtize s

-myslenim a porozumenim;

-cteni, pri:

-psychicka namaha, z:

PAMET, slaba

-cetl, na to, co:

-jmena, na spravna

PLAC, plactivy, slzava nalada

-bezdecny:

PLANY, dela mnoho: Anac. Ang. Arg-n. Chin-so hin.

Coff. Nux-v. Olnd. Op. Sep. Sulph. Tab. Visco

PODRAzDENOST

POMALOST

PRACE, odpor k dusevni

-neni mozna:

PRUDKY, NASILNY

ROZMRZELY, nastvany, nevrly, spatne

ROZTRZITA MYSL

SEDET, sklon , tendence :

SEN, jakoby v

-budoucnost , 0 , : Staph .

            poeticke budoucnosti: Olnd .

SMUTEK, skleslost, stisnenost, deprese, melancholie

SMYSLY: otupene:

SPECH, CHVAT, jezeni, pri:

SILENSTVI, blaznovstvi

UNAVNY, NUDNY:

UZKOST

VASNIvY:

VAZNY, zemity

vYCITKY SvEDOMI

-rychle, lituje: Croc. Olnd. Sulph.

VZRUSENI, ROZRUSENí ,prace, při: Mur-ac. Olnd.

VZTEK, zurivost , odporovani, pri: Lac-c. Olnd.

ZAbAVA, odpor k : Bar-c. Ign. Lil-t. Meny.

Olnd. Sulph.

ZAPOMNETLIvY, zapomina

ZBABELOST:

ZBRKLY

ZDRZENLIvY, rezervovany

ZHROUCENI, VYSILENI mysli

ZMATENI MYSLI

-cteni, kdyz se snazi porozumet: Olnd.

-dusevni vycerpani, ze:

-jidlo, po:

-přemysleni 0 tom zhorsuje: Hell. Olnd.

-soustředit mysl, při pokusu o : Asar. Gels.

Mez. Nat-m. Nit-ac. Olnd. Ran-b. Staph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj - Synthesis, Repertorium Homeopathicum Syntheticum, Edition 9.1, Dr.F. Schroyens

 

ANGER, alternating with hysteria: croc. Ign. Lyss. Mez. Olnd. Vinc.

ANGER, alternating with repentance (lítost, pokání) , quick (rychlý, okamžitý, promptní; lehce vznětlivý; živý, bystrý, chápavý,; )

ANGER contradiction, from

ANXIETY, teeth, during complaints of (complain of- stěžovat si na, naříkat na co)

:clem. coff. mag-c. olnd. Puls.

APHASIA (porucha tvorby a porozumnění )

BEAUTIFUL things , yearning for (touha, touží, dychtí )

BROODING ( skličující, tísnivý; náladový, vrtošivý, mrzutý, nevrlý; hrozivý,skličující, tísnivý, depresivní, deprimující )

BUSINESS, incapacity ( neschopnost;nezpůsobilost, nesvéprávnost) for

CONCENTRATION difficult

CONCENTRATION difficult, attempting to concentrate, on

CONCENTRATION difficult, attempting, vacant ( roztržitý, zamyšlený, nepřítomný duchem, ; ničím nenaplněný, volný; nečinný, prázdný; tupý) feeling, has he

CONCENTRATION difficult, studying (= reading)

CONFIDENCE, want ( potřeba ,nedostatek; nouze , bída )of self-confidence (sebevědomí, sebedůvěra, sebejistota )

CONFUSION of mind

CONFUSION of mind, mental exertion from

CONFUSION of mind, reading while

CONFUSION of mind, thinking of it, agg.: hell. Olnd. Ox-ac. Podo.

CONTRADICTION, intolerant of contradiction

CONTRARY ( tvrdohlavý, tvrdošíjný, paličatý;nesouhlasný, nepřátelský, protikladný,-chůdný )

COWARDICE ( zbabělost )

DELUSIONS beautiful

DELUSIONS beautiful, things look

DELUSIONS fancy, illusions of

DELUSIONS images, phantoms (phantom- zjevení, vidina, přízrak,přelud ), sees

DELUSIONS intoxicated is he

DELUSIONS poisoned( poison- jed,jed.látka; otrávit jedem; mor, zhouba, hnus, otrava; otrávit, kontaminovat, zamořit ) , he , has been

DELUSIONS, staggering (stagger- potácet se, vrávorat, motat se; za-váhat, za-kolísat,ztratit jistotu; ohromit, zdrtit , poděsit, šokovat, vyvést z míry; rozdělit, rozložit, odstup ) as if : carb-ac. Olnd.

DISCOMFORT (nepohodlí, zdravotní potíže, mírná bolest;nepokoj , neklid (inner); rozpaky, vyvedení z míry ), eating after

DISCONTENTED (nespokojený, znepokojený )

DISCOURAGED (discourage – vzít komu – zbavit koho odvahy; odrazovat, zrazovat někoho od něčeho, ; vadit, bránit, být překážkou (čeho),chtít zabránit (čemu) ) DREAM, as if in a

DREAM, future about the : staph. Olnd.

DREAM, future, poetical future, about a : olnd.

DULLNESS (tupost, zabedněnost, nuda, nechápavost, těžkopádnost, skleslost, beznadějnost, otupělost, necitlivost, mdlost, mrtvolnost, )

DULLNESS reading

DULLNESS vertigo during

EATING, when agg.

EXCITEMENT (rozčilení; napětí; vzrušení; )

EXCITEMENT, working when : ang. Dulc. Mur-ac. Olnd. Tritic-vg.

FANCIES, exaltation of ( vynášení, velebení, povznesení, vytržení, nadšení, vzrušení )

FANCIES, exaltation of, working while : ang. Mur-ac. Olnd.

FEAR

FEAR death (smrt, skon, zánik , konec ), of

FEAR death, pain ,from : anan. Ars. cact. Coff.kali-i. Naja olnd.

FEAR death, pain teeth, in : olnd.

FEAR, stool, involuntary stool

FEAR, stool, involuntary, flatus or urinating; when passing (procházející, projíždějící, ; přelétavý, chvilkový, pomíjivý,dočasný; zběžný, povrchní; běh ,ubíhání; skon, odchod- passing bell- umíráček )

FORGETFUL

GRIMACES

HEEDLESS (lehkomyslný, neopatrný, nepozorný; nedbalý )

HURRY (= hastiness – hasty- kvapný, chvatný, uspěchaný, bezhlavý; vznětlivý, prudký, prchlivý )

HURRY eating, while

IDEAS, deficiency, overexertion ( přepínání, přetížení, přílišná námaha, útrapy ), from : kali-p. mez. Olnd.

IDIOCY

IMBECILITY

IMPETUOUS ( impulzivní, zbrklý; neuvážený, ukvapený; prudký )

INCONSTANCY ( nestálost, měnivost, přelétavost, vrtkavost, chvilkovost )

INDIFFERENCE ( nedostatek zájmu, lhostejnost, netečnost, vlažnost, prostřednost, apatie )

INSANITY (= madness ) (vyšinutost, šílenství, dušev. Choroba ,nepříčetnost )

INTROSPECTION ( metoda zkoumající psychické jevy sebepozorováním )

IRRITABILITY ( podrážděnost,vznětlivost, popudlivost; zlostnost; lehká dráždivost, přecitlivělost, citlivost )

IRRITABILITY, eating after

LANGUAGES, inability for : lyc. Olnd. rhus-t. sulph. Syph.

LAZINESS ( lenost, zahálka, lenivost; i v pohybech )

MEDITATION agg. : arg-met. Olnd. Ran-b.

MEMORY, active

MEMORY, active, words, for : anac.croc. guaj. Olnd. Rhus-t. sulph.

MEMORY, loss of memory

MEMORY, weakness of memory, names

MEMORY,read, for what he has

MENTAL EXERTION agg.

MENTAL SYMPTOMS

SADNESS ( smutek, zarmoucenost, sklíčenost,  bolestnost )

SENSITIVE ( citlivý; jemnocitný, útlocitný; nedůtklivý; )

SERIOUS (= earnest – vážný, svědomitý, seriózní; opravdový, upřímný; soustředěný, napjatý; vážnost, serióznost...)

SHRIEKING ( shriek- za-křičet, za-ječet, za- vřískat; pištět smíchy ;výkřik,zaječení..)

SITTING, inclination to sit

SLOWNESS ( pomalost; slow- pozvolný, mírný, ; volně , pomalu, volným krokem; těžkopádný, přihlouplý, natvrdlý, špatně se učící, zaostalý; pomalu )

STUPEFACTION (omámení, otupení, oblbnutí; ohromení, omráčení )

TACITURN (málomluvný, skoupý na slovo, nesdílný, zamlklý )

TEMPER TANTRUMS ( temper- nálada, duševní stav, rozpoložení, duševní rovnováha; podrážděnost, rozezlenost, rozzlobenost, zlost, vztek; tvrdost( oceli),její stupeň); zmírnit, tlumit, zakalit, naladit do určitého vyladění ) (tantrum- záchvat ( zuřivosti),rapl )

THOUGHTS , rush (spěchat,chvátat,běžet, uhánět; valit se,hrnout se; spěchat s čím;popohánět, pobízet; štvát (koně); rychle transportovat; napadnout , rychle zaútočit) , reading while : coff. Olnd. Ph-ac.

THOUGHTS , rush, working during : ang. Mur-ac. Olnd.

THOUGHTS, vanishing ( vanish- zmizet, vymizet (úplně); pominout; rozplynout se; vyprchat; ztratit se; zmizet z dohledu ) of

THOUGHTS, vanishing , mental exertion, from

TIMIDITY ( bázlivost; timid- ostýchavý, plachý, nesmělý; bojácný, ustrašený; opatrný, váhavý )

UNOBSERVING (= inattentive – nepozorný, roztěkaný; lhostejný ) , (observe- po-všimnout si, pozorovat,vzít na vědomí ; podotknout, poznamenat, dělat poznámky; dodržovat,dbát na, respektovat; přihlížet, hospitovat ; konstatovat ) , (unobserved- nepozorovaný,nezpozorovaný )

VIOLENT ( brutální, neurvalý, násilnický; náilný,  plný násilý; prudký, silný; mohutný, obrovský )

WEARISOME ( nudný; namáhavý, obtížný; nepohodlný; zdlouhavý, nudný )

WEEPING ( plačtivý, uplakaný, deštivý; pláč, brekot ; weep- plakat,brečet,slzet; potit se, vlhnout, mokvat )

WEEPING, involuntary ( nedobrovolný, nucený; neúmyslný; bezděčný, mimovolný)

 

 

Zdroj - A Concise Repertory of Homeopathic Medicines, B.Jain Publishers Pvt. Ltd., Indie,New Delhi,1996, Vydala Elfa, nakladatelství Jitky Studničné, 2004, překlad Mgr. Lenka Ničková

 

AVERZE:

Sýr: Chel; Old.

Zábava: Bar-c; 1 lep; Lil-t; Old; Sul.

BOLEST:

Hlodavá, kousa\á, hnisavá:

Křeče, všude: Hyd-ac; Old.

Stlačující, svíravá, komprese:

BŘICHO:

Propadlé, prázdné, pocit klesání, v:

Arg-n; Cocl; Ip; Old; PHOS;

Podo; Pul; Sec; SEP; Stan; Stap;

Sul-ac; Tah.

Skrundání, v: ALOE; Crot-t;

Gamb; Old; Podo; Pul; SUL.

ČELISTI:

Dolní: cukání, zívání, při: Old.

EPIGASTRIUM:

Tepání, pulzace: Ars; Asaf; Bry;

Chin; Kali-c; Lach; Nat-m:

Nux-v; Old; Pul; Rhus-t; Sep

FLATULENCE:

Obecně:

Vypouštění plynů: Carb-v; Chin:

Graph; Kali-c; Old.

HEMIPLEGIE (viz též PARALÝZA):

Obecně: Ani; Aur-ni; Caust; Cheno;

COCL; Elaps; LACH; .VI/.T-V;

Old; Phos; Rlms-t; Xanth.

HLAVA ZEVNĚ:

Skalp a lebka, obecně:

Skalp, erupce, na: ARS; Bar-c; Cule;

Graph: HF.P; Lve; Merc;

Mez; OLD; Petr, RHLS-T; Sul: Viol-t.

Skalp ,svědící: den a noc: Old.

HOREČKA: Mentální námaha zhorš.: Old; Spo.

HORKOST (viz též PÁLENI a HOREČKA):

Duševní námaha zhorš.: Old.

HRDLO VNĚJŠÍ

Chlad: vítr fouká na, jako když: Old.

HRUDNÍK A PLÍCE:

Chlad, v: ARS; Bry; Carb-an;

Kali-c; Lil-t; Med; Xat-c; Old; Sul.

Prázdný, jídlo, po: Nat-p; Old.

HUČENÍ, bzučení, svištění, hvízdání,

vrnění: Caust; Kali-m; Kre; Mos;

Nux-m; Old; Op; Pul; Spig; Sul.

CHLAD:

Vnější: Am-m; Ars; Cam; Ign;

Kali-n; Nit-ac; Nux-v; Old; Ver-a; Zin.

CHODIDLA:

Vibrace: Old.

CHUŤ K JÍDLU:

Zvětšená, hlad: Ab-c; Arg-m; Ars;

Calc; Chin; ČINA; Graph; Iod;

Lyc; Nat-m; Nux-v; Old; Petr;

Phos; Psor; Pu];Saba; Sep; Stan;

Stap; Sul; Ver-a.

Zvětšená, potěšení, jí bez: XAT-M; Old;

Op: Rhe; Rhus-t.

Zvětšená, vlčí hlad: Ars; Calc; Cann;

CHIN; ČINA; Graph; IOD;

Lve; Nat-m; Xux-v; Old; Petr;

PHOS; PSOR; Pul; Rumx;

Saba; Sil; SUL; Ver-a; Zin.

INAKTIVNÍ,

Obecně: Ail; Alum; Ant-t; Ap; Aru;

Ars: Bism; Calad; Calc; Carb-v;

Caust; Chel; Chin; Con; Cup;

Fer; Gel; Graph; Hel!; Kali-c;

Lach; Mur-ac; XUX-V; Old; OP;

PHOS; PH-AC; Pic-ac; Psor;

Radm; Rúta; Sang; Sele; SEP;

Sil; Sírám; Sul; Sul-ac; Tam;

Thyr; Zin.

 

JAZYK

Necitlivost: Aco; Echi; GEL; I Iell;

Nat-m; Nux-m; Old; Pul.

JÍDLO A PITÍ zhorš. a ziepš.:

Brandy zlepš.: Old.

KLOUBY:

Trhavá, velmi silná bolest: Arn;

Chin; Fer; Guai; Hell; /lep;

Merc; Old; Pul; RHUS-T; Stro.

KOLENA:

Slabá: stojí, když: Old.

KONTROLU, postrádá: Anac; Arg-m;

Arg-n; Caust; Old; Stap; Tarn.

KOST LÍCNÍ:

Obecně: Ars-io; Aur; Colo; Glo;

Kali-bi; Kali-io; Mag-c; Mez;

Ol-an; Old; Sep; Stan; Slap; Stro;

Thu; Tub; Verb.

KRUSTY, strupy:

 Hnědé: Mane; Old.

Lesklé: Old.

KŮŽE:

Citlivá:

Kousání: škrábání, po: Lach; Old.

Necitlivá (viz NECITLIVOST):

Anac; Arg-n; Con; Nux-v; Old; Sec. škrábání, po: Old.

Šupí se, snadno: Old; Rúta

Tření šatů, zhorš.: Bad; Old.

NECITLIVOST:

Natažení postižené části těla zhorš.:

Old; Radm.

Otupělost, nccillivosl, obecně:

Postižená část těla, v: Chum: Cocl;

Coir. Kali-n: Led; Lyc; Old; PLAT; Plb; Pul.

NEPOZORNÝ, nedokáže usebrat

myšlenky, soustředění obtížné: ACO;

Alum; Am-c; Anac; Cocl; Hell; Lach;

Nat-c; Old; Ph-ac; Sul; Thu; Zin.

NOHY (dolní končetiny):

Zkrácené, jakoby: Amb; Colo;

Mez; Old; Phos;'Sep.

OČI:

Dozadu (tažení atd): Ast-r; Bry;

Crot-t; Graph; Grind; Hep; Lucii;

Old; Par; Phos; Pru-sp; Pul;

Radm; Rhus-t; Seneg; Sil; Spig.

Mrkání:

zlepš.: Bell; Croc; Euphr; Old.

Okolí očí: namodralé: Ant-t; Ars; Chin;

Ip; Old; Merc-i-f; Rhus-t;

Sec; Stap; Thu; Ver-a.

PARALYZA:

Bezbolestná: Cann; Cocl; Con; Gel;

M-o; Ive; Old; Plb; RHUS-T.

Infantilní: paréza, po: Old.

Kontrakce končetin, s: Ars; Cheno;

Old; Val; Sec.

PAŽE (horní končetiny):

Křeč: Am-c; Calc; Colo; Old.

POHLED:

Do strany ZHORŠ.: Bell; Merc-c; Old.

        ZLEPŠ.: Chin-s; Old; Sul.

Dolů ZHORŠ.: Arg-n; Bor; Calc;

Kali-c; Kalm; Old; Phos; Spig;

Sul.

Přímo, dopředu, ZHORŠ.: Old.

        ZLEPŠ.: Bell; Old.

Upřený pohled ZHORŠ. (viz též

ČTENÍ): Čina; Mur-ac; Old.

POMALÝ:

Chápání, přemýšlení apod.: Amb;

Anac; Ars; BAR-C; Bry; Carh-v;

Cocl; Con; Echi; HELL; Kali-bi;

Kali-m; Lycps; Old; Onos; Phos;

Ph-ac; Plb; Pul; SUL.

 

PRÁZDNOTA, dutost, propadání:

Obecně: Chin; Cocl; Dig; Hydr;

IGN; Kali-c; Murx; Nux-v; Old;

PHOS; Podo; SEP; Stan; Sul;

Telí; Ver-a.

PRŮJEM:

Počasí, horké, zhorš.:

PŘEMÝŠLENÍ:

Obtížné: Anac; Bapt; Berb; Con;

Gel; Lyc, Nat-c; NUX-M; NUX-V;

Old; Op; Phos; PH-AC; Pic-ac;

Sep; Zin.

REAKCE:

Nedostatečná, slabá:

ROZTRŽITÝ:

Pohroužen ve svých myšlenkách:

RTY:

Necitlivost: Aco; Crot-h; Nat-m; Old.

ŘEČ:

Ztracená, chybějící:

SEBEVĚDOMÍ, nedostatek: Anac;

Arg-n; Ars; Lve; Old; Pic-ac; S/7; Ther.

SLABOST:

Tremor, s: Arg-n; Chin; Con; Hep;

Nat-m; Old; Ol-an; Petr; Stan.

Zemřít, jako by měV.Ars; Old; Vine.

SLZENÍ:

Čtení, při: Am-c; Croc; Old; Seneg;

SMĚR SYMPTOMŮ:

Strana, levá:

SRDCE:

Palpitace: záchvaty: Bar-c; Cann; Mang;

Old; Phos.

Shýbání zhorš.: Lith; Lil-t; Old.

STOLICE (charakter):

Bezděčná, spěšná:

        flatus, pokaždé, s: Old; Ph-ac.

Flatus, vypuštění zhorš.:

Nestrávená potrava:

          předešlý den, ze: Old.

Vodová, řídká:

          žlutá:

SVEDENÍ:

Kousavé: Agar; Led: Ol-an: Old;

Pul; Stap; Urt.

Odkrytí, svlečení zhorš.:

Staří lidé u (pruritus senilis): Alum;

Ars; Dul: Fago; Merc; Mez; Old;

Sul; Lrt.

Škrábání erupce následují: Am-c; Old.

                 vlhkost následuje: Graph; Old;

                                 Radm; Rhus-t; Sele.

Vzduch zhorš.: Ars; Hcp; Old; Petr;

Rumx.

ŠKRÁBÁNÍ:

ZHORŠ.: Anac; Ars; Asar; Caps;

Graph; Kali-c; Lach; Old; PUL;

RHUS-T; SUL.

TRÁVENÍ, obtíže:

Jídlo uspěchané, z: Anac; Cof; Old.

Obecně:

Slabé: Old.

TREMOR:

Kojení dítěte, po: Old.

TŘENÍ:

Hlazení ZHORŠ.:

Šatii ZHORŠ.: Old.

TŘES:

Zívá. když: Čina; Old.

TUPÝ:

Zatemněná mysl, chápání obtížné, omráčený:

TVÁŘE:

Necitlivé: Caps; Mez; Nux-v; Old; Plat.

UČÍ SE:

Špatně,

s potížemi: Agn; Anac; Ars;

Bar-c; Calc; Calc-p; Carb-v;

Caust; Con; Nat-m; Old; Phos; Ph-ac. 

 

USI:

Levé: Anac; Asať; Bor; Graph;

Guai; Ign; Old; Viol-o.

Za: Aur; Bar-c; Calc; Canth; Caps;

Caust; Glo; Graph; Lach; Lyc;

Merc; Old; Petr; Phos; Psor;

Sanic; Sil; Stap; Zin-chr.

VIBRACE, třepotání:

Obecně: Am-c; Bell; Brom;

Carb-v; Cimi; Glo; Měli; Meph;

Old; Op; Sang; Sep; Sul.

VLASY, vousy, ochlupení:

Okraje, na: Hydr; Kali-p; Med;

Nat-m; Old; Petr; Sep; Sul; Telí.

VYRÁŽKY:

Bezbolestné: Amb; Cocl; Con; l i r ;

Old; Sec; Sul.

ZASNĚNOST, představy, extáze:

ACO; Agar; Amb; Anac; Ant-c;

Cann; Lach; Nux-m; Old; OP; PHOS;

Sep; Sul; Ver-a.

ZATUHLOST

Bezbolestná: Old.

Paralvtická: Lith; Old; Rúta.

 

ZÁVRAŤ:

Paralýza, před: Old.

Točení zhorš.: Con; Hydr; Old.

ZÍVÁNÍ:

Čelist dolní, třes, s: Old.

Otřásání, s: Čina; Hyd-ac; Měny; Old.

ZRAK A VIDĚNÍ:

Černo, náhlé slepé chvíle: BELL;

Caps; Cic; Con; Cycl; Čilo;

Graph; Hyo; Merc; Xat-m; Old:

Phos; Pul: Sep; Sil; Stram; Sul.

Diplopie: horizontální: Nit-ac; Old.

                 závrať zhorš.: Bell; Old.

ZVRACENÍ:

Vodnaté: nazelenalé: Old.

Zhorš.: Aeth'; Ars; CUP; Dros; Ip;

Old: Pul; Sil; Sul.

ŽALUDEK:

Prázdný, jídlo nezlepšuje: Carb-an;

Čina; Ign; Lach; l.yc;

Mur-ac; Phos; Sep; Ver-a. po: Grat; Old; Sars.

               ,kojení, po: Carh-an; Old.