HOMEOPATIE & VESMÍR...POSITRONIUM

Positronium - lék  využívaný k homeopatické léčbě chronických i akutních onemocnění.

 

 

 

 

 

 

zpracoval Libor Stránský:

zdroj- Positronium  (SYNTHESIS , Repertorium Homeopathicum Syntheticum, The source repertory, EDITION 9.1, Dr. F. SCHROYENS, B. JAIN PUBLISHERS (P) LTD.)

 

ANGER, controlled; being: plut-n. positr.

              , superficiality (povrchnost, mělkost, plytkost), : at :  positr

              , waking; on:

ANXIETY: activity amel.·  positr

                   , conscience  (svědomí); anxiety of:

                   , constriction (stažení,sevření, zúžení, omezení, překážka): from:

                                         , chest.  in:

                   , health: about:

                                , own  health : one's: 

                   , house.  in:

                   , hurry, with:

AVERSION: children, to:

AWARENESS ( uvědomění, povědomí, připravenost,uvědomování si, informovanost) heightened: (zvýšený)

                         , body: of:

                                         , centred in  body: feels:

                                         , three dimensional: positr.

AWKWARD: (nešikovný ,nemotorný)

                , strikes against  things:

BENEVOLENCE:

BLUSHING: (červenající se, ruměnec)

CARESSED: being : aversion  to:

CENSORIOUS: friends : with, dearest:

CHEERFUL: (radostný,veselý, spokojený, štastný, bodrý)

COMPANY: desire  for solitude (samota, izolovanost):

COMPLAINING: (stěžování si)

CONCENTRATION: active:

                                  , difficult , attention, cannot fix:

                                  , driving; wh ile:

CONFIDENCE: wa nt of  self-confidence :

CONFIDENT: (důvěřující, sebejistý , troufalý)

CONFUSION of mind:

                     , loses  his way in  well-known streets:

CONSCIENTIOUS (svědomitý, zásadový), about trifles:

CONTENT: (spokojený, ochoten)

COWARDICE: (zbabělost)

CRUELTY: (krutost, surovost, hrubost)

CURIOUS: (zvědavý, všetečný, úzkostlivě přesný)

DANCING:

              , amel.:

DEATH, conviction (přesvědčení, rozsudek, uznání vinným) , of:

              , desires: (touží

              , thoughts of: 

                                   , father ; the death of his:  positr. Tritic-vg.

DECISIVE: (rozhodný, rázný, odhodlaný)

DEJA VU:

DELUSIONS (= imaginations):

           , ancestors: (předkové) one with her ancestors:  she  is: positr.

          , appreciated (oceněný, uznaný) she  is not:

          , attacked; being:

                                   , women , by:  POSitr

          , bend (ohýbat se); she  cannot:  positr.

          , blessed (požehnaný, blažený, zpropadený, prokletý, z nebe spadlý) state:  she  is  in  a:  positr.

           , body: dry, is:  positr.

                      , inner structure: sees  the completeness (úplnost, kompletnost, dokončenost) of  its:  positr.

                      , one with  hi s body:  is:  positr.

                              ,world; and  at odds (vyhlídka, naděje, šance, svár, nepřízeň osudu, nerovnost) with  the: positr.

                      ,  pieces: torn (trhán, roztrhaný, rozdrásaný) to pieces: positr.

                                                                                , two pieces:  positr.

                      , seize  up (zavařit se, zadřít se, zaseknout se)  and  tum  to  stone: wi II : positr

                      , state of hi s body.  to  the erroneous: (chybný, nesprávný, klamný)

                      , stone,  is : positr.

                                 , stony  tomb: (hrobka, hrob) positr.

                      ,  ugly; (ošklivý, nehezký , šeredný, hnusný) body  looks:

           , building stones  appearance (objevení se, zjevení, vystoupení) of:  positr.thuj.

           , crushed: (rozdrcený, rozmačkaný, rozmělněný) she  is:  positr. Sulph.

           ,  dead: lover:  is his:  positr.

           , decayed (zchátralý, nahnilý, zkažený, trouchnivý)  tarnished (poskvrněný) and  Impure (špinavý, necudný, nepočestný, zněčištěný); everything is:  positr

           , deer (jelen, vysoká zvěř,srnec) seeing  / antlers.(parohy, paroží) with  large:  positr.

           , despised: is : (opovrhovaný je )

           ,devil, possessed (ovládaný, posedlý)  of a devi l :

           , dirty : he  is:

           , dogs: black:

           , enlarged :

                           , body is:

                                          , fat;  feeling:

                                                  , pale (bledý,mdlý) and  ugly:

           , figures : seeing figu res:

                                                   ,  faceless (bez tváří) : positr

                                                   , stone or clay (jíl, hlína); made of': positr

          , flat: (plochý, rovný,placatý) everything  is:  positr.

          , gifts ; she  is  showered (zasypáván, sprchován) with :  positr.

          , God: god's works are  ill (nemocný, špatný, zlý)  made and  ill  done : POSitr.

          , horrible (hroz ný, hnusný, zlý,děsivý) : person; everyone can see she  is  a horrible:  positr.

          , influence: one  is under  a powerful:

          , invaded; (napadený) one's space  is being:

          ,  mother: by  her:  positr.

          , murdered (zavražděný), will be murdered , he:

          , neck: too  large:  is: kali-c. positr.

          , neglected (zanedbaný, opomíjený, přehlížený, odstrkovaný): he  or she  is neglected :

           , numb; (zkřehlý, otupělý., necitlivý,strnulý)  being:

           , old : feels old :

           , oppressed: (utlačovaný, potlačovaný) he were: carb-v. positr.

           , ordeal; (těžká zkouška, boží soud, muka, utrpení) is about  to undergo (podstoupit, vytrpět, odvážit se, podrobit se, přestát, prodělávat)  an:  POSitr.

           , persecuted (pronásledovat, trápit), he  is persecu ted :

           , pursued: (sledovaný) he was:

           ,right, everything is  right  the way  it  is: plac.positr.

           , sacrificed:( obětovaný) positr.

                             ,acceptance (přijetí,souhlas) of being slaughtered (zabíjený) like something innocent (nevinný,nemající tušení) final (finální, poslední,): positr.

          , world ; from  the: he  is  separated:

          ,side, the same, left and right side are not: bamb-a.positr.

          ,statue (socha, plastika) :positr..stram.

                     ,Egyptian sees: positr.

          , strange, everything is:

          ,tigers: positr.rad-br.

          ,tongue (jazyk , řeč, mluva), disintegrating (zvětraly, rozpadající se, rozkládající se): positr.

          ,torture (mučení ,trápení,muka): med. Ozone.positr.

         , trapped (uvězněný, lapený): he  is: 

         , violent : (násilný, prudký, zuřivý, drsný , hrubý)

         , wrong: done wrong:  he has':

                      , suffered wrong;  he  has:

DESIRES: full of desires:

                                       , fluffy (chmýřovitý, načechraný, vlnivý) things, for : positr

DESPAIR: (zoufalství, beznaděj, tísnivost)

                   , future. About:

                   , nausea.  with:  POSitr.

DIRTY: (špinavý, sprostý, oplzlý, obscénní, fetující, nečestný)

DULLNES: (tupost, nuda, nechápavost, těžkopádnost, beznadějnost.mrtvolnost)

DWELLS: ( Dell- pobývat , žít, zabývat se obšírně, rozhovořit se, prodlévat):

                   , mother earth. beautiful. strong  and  benevolent but  abused (zneužívaná) and

disregarded (být ignorován, být přehlížen, nebýt brán na vědomí); on:  poSitr.

                    , mothers and grandmothers:  positr.

                    , past disagreeable (nepříjemný, protivný, nepříjemnosti) occurrences (události, příhody), on:

                                                  , forgiveness (odpuštění, shovívavost, stálá ochota promíjet, prominutí), with:  positr.

EMOTIONS (=  type of  emoti ons):

           , dryness (střízlivost, sucho, abstinence, proschlost) :  poSitr.

ENNUI  ( nuda, unavenost)(;  tedium):

ESCAPE. attempts  to:

ESTRANGED (odcizený):

EXAGGERATING: (zveličování)

EXCITEMENT: (vzrušení , podráždění, rozechvění, rozvášnění)

             , evening:

EXERTION (námaha, úsilí vypětí, provádění): physical : amel.: 

                                                                                           , aversion :

 

FANCIES, absorbed, in:

                , exaltation of:  (ynášení, velebení, povznesení, vytržení , exaltace,nadšení)

FASTIDIOUS: (vybíravý, zhýčkaný, choulostivý, úzkostlivý, mlsný, náročný, cimfrlich,přejemnělý)

                          , personal appearance (zjevení,objevení se, vzhled, zevnějšek, duch, výskyt): about:

FEAR (= apprehension, dread):

FIRMNESS (pevnost, tuhost , neústupnost, nepoddajnost, přísnost ,loajálnost, věrnost, spolehlivost, důkladnost, jadrnost):

FORBEARANCE ( tolerance, shovívavost, trpení , odklad, prominutí, zdrženlivost, vzdání se): positron.

FORGETFUL:

              , words while speaking, of (= word hunting ):

HEEDLESS; (bezhlavý, ztřeštěný,  pošetilý,hloupý; ; nepozorný, nedbalý, neopatrný, zaslepený):

HORRIBLE things. ,sad stories affect her profoundly ( hluboce, naprosto , vřele, zcela):

HURRY (= hastiness):

                ,everybody: moves  too slowly:

                , occupation_  in,  desire to do several  things at once:

IMPATIENCE (netrpělivost, odpor, nechut´, nedočkavost, spěch, nesnášenlivost):

INACTIVITY (nečinnost, lenost , netečnost): (lazines) :

INDIFFERENCE:

                      , morning:

                                      ,  waking; on : 

                      ,joy of others,, to:

                      ,joyless: (neradostný, neutěšený)

                      , loved ones_  to: (milovaní lidé , k )

                      , others, toward ( směrem, k , vůči, ; přívětivý):

                                   , to pain:

                      , pleasure,  to:

                      , relations (vztahy, příbuzenstvo, styk ,),  to:

                      , work:

                                 , aversion to work , with:

INDIGNATION: (rozhořčení, pobouření, nevole, rozhorlenost)

INDUSTRIOUS (pracovitý, pilný, snaživý, podnikavý)(=  mania  for work) :

INJUSTICE (bezpráví, křivda, ukřivdění, nespravedlnost), cannot support:

INSECURITY (nejistota, nestálost, nepevnost, nedostatek bezpečnosti); mental :

IRRITABILITY:

                  , children, towards:

                  , insincerity ( neupřímnost, pokrytectví, falešnost) of  others,  from: positr. Tritic-vg.

                  , restlessness ( nervozita, nesoustředěnost, neklid, roztěkanost) with:

                  , trifles.  from:

JEALOUSY:

              , accuses (obviňuje): husband : faithless (nevěrný, nevěřící, bez víry, nespolehlivý, malověrný) ; of being: positr.

              , vindictive (mstivý, pomstychtivý, trestající, nevraživý,sankční,spáchaný ze msty) (malicious):

KILL; desire to: 

 

LAZINESS:

              ,physical:

  LOATHING (ošklivost, oškliví si , odpor, averze, nenávist,hnusící si): oneself:

MATERIALISTIC:

MEDITATING:

                  , Deeply:

MENTAL POWER increased :

MISTAKES; making:

                                , localities.  in:

                                ,words:

                                , weight; in  estimation ( odhad, názor,mínění, posudek)of:

RESTLESSNESS: (nervozita, nesoustředěnost, neklid, roztěkanost)

                            , motion: amel:

SADNESS: (smuek , žal , vážnost,truchlivost,rozlítostnění)

                 , heaviness: Body: with heaviness of:

                 , vertigo: with: phos. Positr.

                 , waking: when:

SELFISHNESS: (sobectví, -kost, egoismus, zištnost)

SENSES (sense – smysl,zdravý rozum, tušit, vědomí, cit,pocit, pochopení, důvtip, dojem, tušení, orgán vnímání): acute:

SERIOUS (vážný, opravdový, náruživý, střídmý,decentní, nebezpečný, kritický, střízlivý, těžký, upřímný) (=  earnest ( vážný, opravdový, seriozní, předtucha, záruka, opravdovost, předzvěst, signál , naléhavý, upřímný, soustředěný, důtklivý, usilovný)):

SHAMELESS: ( nestoudný, nestydatý, troufalý, nemravný, opovážlivý,necudný)

SLOWNESS.: motion, in:

SPIRITUALITY: hippoc-k. positr.

SPYING ( špionáž, -žní, slídivý, vyzvědačství,konfidentství ) everything:

            , peeping (koukání, dívající se) through the keyhole:neon. Positr.

SQUANDERING: (rozhazující, vyplýtvávání)

STARTING :

SUICIDAL, with a knife:

THOUGHTS: rapid ( ~ quick):

TIME: quickly, appears shorter; passes too:

 

 

- velmi deatilní prostudování positronia lze nalézt na výborných stránkách :

http://www.hominf.org/posi/posifr.htm

 

- dále odkazuji na zajímavý článek, týkající se homeopatického remedia -  Positronia, publikovaný na stránkách :   do češtiny přeložený na stránkách :  http://homeopatie.ivories.cz/index.php?strana=clanky&clanek_id=169

 

(obr.2-discover.positron.edu.au)